سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 05 مهر 1399

آیین نامه استاندارد سازی تابلو؛ مهر؛ سرنسخه و کارت ویزیت + دانلود فایل

به گزارش اداره کل روابط عمومی ؛ شورای عالی سازمان نظام پزشکی پیرو مصوبه شماره 7 سی و دومین جلسه شورای عالی مورخ98/11/17 و مصوبه شماره 2 شصت و هفتمین جلسه هیات رئیسه شورای عالی مورخ 99/7/2 آیین‌نامه استانداردسازي تابلو، مهر، سرنسخه و کارت ویزیت مؤسسات پزشكي، مطب‌ها و دفاترکار شاغلان حرف پزشكي و وابسته (موضوع بند ج ماده 3 از فصل دوم قانون سازمان نظام پزشكي مصوب 25/1/1383 مجلس شوراي اسلامي )جهت بهره برداری اعضای سازمان نظام پزشکی ابلاغ نمود.

آیین‌نامه استانداردسازي تابلو، مهر، سرنسخه و کارت ویزیت مؤسسات پزشكي، مطب‌ها و دفاترکار شاغلان حرف پزشكي و وابسته

 

 

روتیتر