سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 29 شهریور 1399

اعلام آمادگی انجمن علمی روانپزشکان برای ایفای نقش اصلاحی در مسیرآموزش پزشکی

به گزارش اداره کل روابط عمومی نظام پزشکی در نامه دکتر مجید صادقی رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران خطاب به دکتر حق دوست معاون آموزشی وزارت بهداشت آمده است: با توجه به ورود طب سنتی به کوریکولوم رشته پزشکی عمومی و از آن جا که بخشی از این آموزش با موضوع روانپزشکی مرتبط است ؛ انجمن علمی روانپزشکان ایران پس از دریافت نظر گروههای آموزشی روانپزشکی دانشگاههای کشور جمع بندی خود را درباره آموزش طب سنتی در رشته پزشکی اعلام می کند.

روتیتر