سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 22 شهریور 1399

نسخه هشتم پروتکل تشخیص ودرمان کووید 19 + فایل دانلود

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی ؛ در ذیل فایل دانلود نسخه هشتم پروتکل تشخیص و درمان کووید 19 بارگذاری شده است.

نسخه هشتم راهنمای تشخیص و درمان کووید 19

روتیتر