سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 22 شهریور 1399

عدم همکاری شورای شهر و شهرداری اسلامشهر برای نامگذاری خیابانی به نام مدافعان سلامت

به گزارش اداره کل روابط عمومی در متن نامه دکتر ناصر سلطانی رئیس نظام پزشکی اسلامشهر آمده است:

علیرغم پیگیری های مکرر نماینده این سازمان با شورای شهر و معاونت فرهنگی شهرداری اسلامشهر جهت نامگذاری یک خیابان یا میدان به نام مدافعان سلامت ؛ هیچ پاسخی به نماینده این سازمان داده نشد و اقدامی در این امر صورت نگرفت.

روتیتر: گلایه رئیس نظام پزشکی اسلامشهر از شهرداری این شهرستان: