سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 10 شهریور 1399

پیام تسلیت رئیس نظام پزشکی شیراز بدنبال درگذشت دکتر کشتکار

به گزارش اداره کل روابط عمومی ؛ تصویر پیام تسلیت دکتر حمیرا وفایی خطاب به رئیس شبکه بهداشت شهرستان لامرد در ذیل آمده است:

روتیتر