سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 10 شهریور 1399

وبینار" مسمومیت ها" با 2 امتیاز بازآموزی

به گزارش اداره کل روابط عمومی ؛دکتر محمدرضا عزیزی، مدیر آموزش سازمان نظام پزشکی در خصوص اهداف برگزاری این وبینار بیان کرد: این وبینار در راستای عمل به وظایف سازمان نظام پزشکی در برگزاری دوره های آموزشی آنلاین در شرایط کنونی (پاندمی کووید-19) و جهت ارتقاء آگاهی در خصوص مسمومیت ها ویژه جامعه پزشکی برگزار می شود.

وی افزود: متخصصین بیماری های داخلی و پزشکان عمومی سراسر کشور می توانند جهت شرکت در وبینار فوق به سامانه آموزش مداوم وزارت بهداشتwww.ircme.ir       مراجعه و با شناسه برنامه: 156751 ثبت نام نمایند.

وی در خصوص محورهای مورد بحث در این وبینار اظهار کرد: مسمومیت با مخدرها و مسمومیت با الکل های سمی از جمله موضوعاتی است که در این وبینار مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.


انتهای پیام

روتیتر: معاونت آموزش و پژوهش سازمان نظام پزشکی برگزار می کند: