سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 04 شهریور 1399

مدیریت کرونا بدون جانفشانی جامعه پزشکی هرگز میسر نبود

به گزارش اداره کل روابط عمومی ؛ تصویر نامه دکتر نمکی وزیر بهداشت که در آن متقابلا روز پزشک را به دکتر ظفرقندی رئیس کل نظام پزشکی و جامعه فرهیخته پزشکی تبریک گفته ؛در ذیل آمده است:

روتیتر