سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 02 شهریور 1399

درجه فعلی اعتبار بخشی بیمارستان ها ملاک پرداخت سازمان های بیمه گر

به گزارش اداره کل روابط عمومی ؛ در نامه دکتر سید سجاد رضوی دبیر شورای عالی بیمه سلامت آمده است: با عنایت به مصوبه هفتادو هشتمین جلسه شورای عالی بیمه سلامت کشور در خصوص تمدید گواهینامه اعتبار بخشی بیمارستان ها مورد ذیل جهت استحضار ؛ بهره برداری و ابلاغ به کلیه واحدهای تابعه به منظور اجرا ابلاغ می گردد.

"درجه فعلی اعتبار بخشی گواهینامه بیمارستان ها در بخش های دولتی؛ خیریه؛ خصوصی و عمومی غیردولتی صادره از وزارت بهداشت ؛ درمان و آموزش پزشکی تا پایان خردادماه سال 1400؛ملاک پرداخت سازمان های بیمه گر پایه و تکمیلی خواهد بود."

روتیتر