سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 21 مرداد 1399

با رعایت پروتکل های بهداشتی باری از دوش کادر درمانی برداریم

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی ؛ آتیلا پسیانی در پیام تصویری خود بیان کرد: "جان ما -ایران ما.کادر درمانی اعم از پزشکان و پرستاران و همه دوستانی که این روزها فداکاری می کنند ؛ انتظاری از ما ندارند غیر از چند چیز کوچک مانند زدن  ماسک-شستن دست و رعایت فاصله اجتماعی.ما وظایف فردی و اجتماعی خود را به این شکل می توانیم انجام دهیم و باری از دوششان برداریم و فقط کمی از کارشان را سبکتر کنیم. دارند فداکاری می کنند بهشان توجه کنیم"

پیام تصویری آتیلا پسیانی

روتیتر