سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 20 مرداد 1399

ضرورت کمک های وزارت بهداشت به مطب ها و بخش خصوصی

به گزارش اداره کل روابط عمومی درجلسه ای که به درخواست دکتر جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت با حضور دکتر ظفرقندی رئیس کل نظام پزشکی ؛ اساتید و روسای انجمن های علمی و رئیس مجمع انجمن های علمی با هدف امکان ارائه خدمات بهینه برای حفظ سلامت جامعه پزشکی و مردم در مطب ها تشکیل شد ؛ با توجه به اهمیت درمان های سرپایی در بحران کرونا و حجم بالایی که این درمان ها دارند بر لزوم اهمیت و رعایت مواردی که سلامت جامعه پزشکی و مردم را تامین می کند؛ تاکید شد.
همچنین موارد و راهکارهای مختلفی  در این زمینه مطرح و ضرورت کمک های وزارت بهداشت به بخش خصوصی و مطب ها موردتاکید قرار گرفت .
گفتنی است در این جلسه رعایت پروتکل های ابلاغی وزارت بهداشت در تامین شرایط ارائه خدمت مناسب و ایده آل در مطب ها مورد توجه و تاکید قرار گرفت و نهایتا کمیته ای  متشکل از نمایندگان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی برای ساماندهی این موارد تشکیل شد  تا امور مربوطه  را پیگیری کند.همچنین مسئولیت نظارت بر مطب ها بر عهده معاونت درمان وزارت بهداشت خواهد بود.
انتهای پیام
 

روتیتر