سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 02 مرداد 1399

تمدید مجوز فعالیت مراکز درمانی ، منوط به تاییدیه فنی تجهیزات و وسایل موجود باشد

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، دکتر علی دباغ معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ، به دنبال اتفاق تلخ کلینیکی در تهران از معاونین درمان یه دانشگاه علوم پزشکی تهران خواست تمدید مجوز فعالیت مراکز درمانی ، منوط به تاییدیه فنی تجهیزات و وسایل موجود از مراجع ذیصلاح باشد:

متن این نامه به قرار زیر است:

 

جناب آقای دکتر سید فرشاد علامه

معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران

جناب آقای دکتر نادر توکلی

معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

جناب آقای دکتر میرهاشمی

معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی

 

با سلام

نظر به حساسیت موضوع امنیت جانی و مالی کادر درمان و مراجعین کلینیک های تحت پوشش آن معاونت محترم ،و جهت پیشگیری از حوادث احتمالی مشابه حادثه کلینیک سینا اطهر پیشنهاد می گردد تمدید مجوز فعالیت مراکز درمانی ، منوط به تاییدیه فنی تجهیزات و وسایل موجود از سوی مراجع ذیصلاح صادر گردد.

دکتر علی دباغ 

معاون فنی و نظارت

 

پایان پیام

روتیتر: معاون فنی و نظارت نظام پزشکی تهران با ارسال نامه ای به معاون های درمان سه دانشگاه علوم پزشکی تهران مطرح کرد: