سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 23 تیر 1399

برگزاری جلسه ستاد مرکزی مدیریت سوانح و حوادث سازمان نظام پزشکی

جلسه ستاد مرکزی مدیریت و هماهنگی سوانح و حوادث غیر مترقبه سازمان نظام پزشکی با حضور دکتر محمدرضا ظفرقندی رئیس کل سازمان، دکتر مصطفی معین رئیس شورایعالی نظام پزشکی،دکتر عباس آقازاده رئیس مجمع عمومی سازمان و دکتر محمدرضا عزیزی مدیر آموزش سازمان در محل دفتر ریاست کل سازمان برگزار گردید.

دکتر محمدرضا ظفرقندی رئیس کل سازمان نظام پزشکی در این جلسه با بیان اینکه تشکیل این ستاد براساس مصوبه شورایعالی نظام پزشکی می باشد اظهار داشت: با توجه به اینکه ایران جزء 10 کشوراول حادثه خیز جهان است و با توجه به ضرورت تقویت عملکرد سازمان در هنگام وقوع سوانح و حوادث و با عنایت به ماده 3 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی و به منظور امکان مدیریت و مداخله علمی،مؤثر و فوری سازمان،ستاد مرکزی مدیریت و هماهنگی سوانح و حوادث با حضور رئیس کل سازمان، رئیس شورایعالی و رئیس مجمع عمومی سازمان تشکیل گردیده است.

دکتر ظفرقندی افزود: براساس مصوبه شورایعالی نظام پزشکی و به منظور سازماندهی و اجرائی شدن هرچه سریع تر اهداف این ستاد هشت کمیته اجرائی با حضور مسئولین و شاغلین سازمان تشکیل خواهد شد که مصوبات ستاد را پیگیری نمایند.

کمیته های زیر مجموعه ستاد مرکزی مدیریت سوانح و حوادث شامل کمیته برنامه ریزی،کمیته نیروی انسانی،کمیته اطلاع رسانی و روابط عمومی، کمیته آموزش، پژوهش و توانمند سازی،کمیته پشتیبانی، تدارکات و فناوری اطلاعات، کمیته قوانین و مقررات، کمیته نظارت، ارزیابی و مستند سازی و کمیته فعالیت های نوآورانه و دانش بنیان است.

رئیس کل نظام پزشکی در تبیین اهداف این ستاد اظهار داشت: ایجاد آمادگی مطلوب سازمانی و عملیاتی برای پاسخ به موقع به حوادث و بحران ها، برنامه ریزی جهت استقرار سیستم های قابل اطمینان آمادگی، ایجاد شبکه ارتباطی اختصاصی بین مراکز نظام پزشکی سراسر کشور برای شرایط اضطراری، ارتقای آگاهی توانمندی جامعه در امور پیشگیری، کاهش خطر و پاسخ مؤثر در برابر مخاطرات و حوادث، اطلاع رسانی متمرکز و نظارت دقیق بر فعالیت ها از جمله اهداف تشکیل این ستاد می باشد.

وی افزود: تشکیل بانک اطلاعاتی تخصصی مدیریت بحران بخصوص از مراکز آموزشی و درمانی،تبین و کمک به اجرای استانداردها،ضوابط فنی و دستورالعمل های قانون مدیریت بحران کشور در حوزه سلامت،کمک به ایجاد و ارتقای ظرفیت های مراکز پایش مخاطرات و هشدار سریع حوزه سلامت،توسعه مشارکت های مردمی و جذب،هدایت و توزیع مناسب  امکانات و کمک های مردمی و دولتی در عرصه های مورد نیاز،ترویج فرهنگ ایمنی از طریق آموزش و استفاده از تشکل ها و نهاد های داوطلب مردمی در پیشگیری و مدیریت در برابر بحران ها و ایجاد روش های حمایت و جبران خسارت نیز از جمله موارد فعالیت های این ستاد است.

بنابر گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی دکتر مصطفی معین رئیس  شورایعالی نظام پزشکی در این جلسه اظهار داشت: مخاطبین و شرکت کنندگان خدمات ستاد مرکزی مدیریت سوانح و حوادث سازمان نظام پزشکی به طور کلی دولت، مردم، نخبگان و نهادهای مدنی می باشند و شورایعالی نظام پزشکی مقرر کرده است که در اسرع وقت این ستاد و زیرمجموعه‌های آن در تهران و کلیه استان ها برای  مدیریت مؤثر و فوری در سوانح و حوادث غیر مترقبه تشکیل گردیده و طبق مصوبه ی شورایعالی نظام پزشکی کمیسیون تخصصی مشورتی سوانح و حوادث غیر مترقبه با عضویت اعضای هیات رئیسه شورایعالی ، مجمع عمومی سازمان،معاونین و مدیر کل روابط عمومی و مدیرعامل صندوق تعاون و رفاه سازمان نیز تشکیل خواهد شد که نسبت به تنظیم ماموریت ها، چارت تشکیلاتی و گردش کار زیرمجموعه های ستاد مرکزی اقدام نماید.

دکتر معین رئیس شورایعالی نظام پزشکی همچنان افزود: این ستاد به منظور ارتقاء توانمندی جامعه پزشکی در امور پیشگیری، کاهش خطر و پاسخ مؤثر در برابر حوادث و بحران ها ایجاد شده و هدف آن تقویت نوآوری با ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاست گذاری و انجام فعالیت ها در زمینه های اجرائی، اطلاع رسانی متمرکز ، ساماندهی و نظارت دقیق بر فعالیت دستگاه ها در زمینه حوادث حوزه سلامت است و در این زمینه از مشارکت و ظرفیت تمامی اعضای جامعه پزشکی و نهاد های عمومی استفاده خواهد شد. وی افزود: یکی از بحران های جدی کشور در حوزه سلامت، اپیدمی کوئید 19 است که لازم است دولت، نهادهای عمومی و تمامی آحاد جامعه مانند گذشته با جدیت بیشتری در صحنه حضور داشته و نسبت به رعایت پروتکل های بهداشتی اقدام نموده و احساس مسئولیت بیشتری در همکاری با جامعه ایثارگر و شریف پزشکی کشور داشته باشند.

 به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی دکتر عباس آقازاده رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی در این جلسه اظهار داشت: تهیه و تدوین دستورالعمل یکپارچه کشوری برای مدیریت بحران و برنامه ملی آمادگی در حوزه سلامت برای پاسخ سریع و  به موقع در حوادث و سوانح از جمله اهداف تشکیل این ستاد است. در این خصوص لازم است همکاری های بین سازمانی در حوزه سلامت افزایش یافته تا با هم افزائی دستگاه ها در تحقق اهداف کلان مدیریت بحران کشور بتوانیم موفق تر عمل نماییم.

وی همچنان افزود: توسعه و استفاده از دانش و فناوری های نوین در حوزه مدیریت بحران و ایجاد نظام دیده بانی علمی از طریق همکاری های چندجانبه دستگاه های حوزه سلامت و همچنین آموزش و ارتقاء آمادگی مردم از جمله موضوعاتی است که نقش مهمی در پیشگیری و ارائه خدمات در زمان وقوع حوادث دارد.

روتیتر