سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 14 تیر 1399

نیاز مبرم استان خوزستان به همکاری متخصص و فوق تخصص در رشته های مختلف

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی و نظر به نیاز مبرم استان خوزستان به همکاری

- متخصص بیهوشی،

-فوق تخصص آی آی‌سی‌یو ،

-فوق تخصص ریه،

- متخصصداخلی ،

- فوق  تخصصعفونی، بزرگسالان ، -کودکان،

- متخصص و فوق تخصص قلب

به منظور ارائه خدمات درمانی به بیماران، داوطلبان عزیز لطفا در صورت تمایل جهت  همآهنگی لازم با شماره 

0916-6164395
( دکتر اعتمادی )تماس حاصل فرمایند.

 معاونت اجتماعی وامور مجلس سازمان نظام پزشکی

روتیتر