سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 06 تیر 1399

آزاد سازی تعرفه های ويزيت و اعمال تخصصی امکان تحقق کیفیت بالای خدمات پزشکی

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، بیش از سی و پنج انجمن علمی در نامه ای به رئیس کل سازمان اهم دغدغه های خود در خصوص اعلام تعرفه های سال 1399 را اعلام کردند.

در متن این نامه آمده است:

جناب آقای دکتر محمد رضا ظفرقندی                                  
ریاست محترم کل سازمان نظام پزشکی کشور 
و عضو کار گروه منتخب معاون محترم رئیس جمهور در تعیین تعرفه های پزشکی

با سلام و احترام؛
سال هاست براساس محاسبات مراجع رسمي با وجود اینکه قيمت تمام شده كار پزشكي شامل هزينه هاي ساختمان و ديه و ماليات و ساير هزينه هاي جاري حتي بيش از نرخ تورم افزايش يافته اند، تنها در موضوع سلامت قوانين اقتصاد ناديده گرفته شده است. تاثير اين موضوع بر كيفيت سلامت انكار نا پذیر است و مي رود تا كليه خدمات پزشكي را به انحطاطي نه چندان ديررس مبتلا و كيفيت حرفه اي خدمات پزشکی و رضايتمندي جامعه از کادر درمان و رضایتمندی ارائه دهندگان خدمات پزشکی دچار اختلال منجر به نابودی شود. ساختار سلامت با توجه به تورم و هزينه هاي رو به تزايد چون ساختماني است كه موقتاً با سوزاندن در و پنجره هايش گرم ميشود! و چيزي تا فروپاشي تمام ساختمان باقي نمانده است. بنابراين پيشنهادات مشخص زير را براي مقابله با اين بحران پيشنهاد ميكنيم:
الف: تعرفه كليه خدمات درماني تشخيصي توانبخشي حداقل براساس تعرفه سال 93 با اضافه كردن نرخ تورم اعلامي توسط بانك مركزي در بازه زماني تا سال 99 اعلام و كليه هزينه هاي اضافي نظير ديه و ماليات و هزينه هاي جدا سازي و تعطيلي ناشي از قرنطينه مورد محاسبه قرار بگيرند، لازم به توضيح است كه تعرفه سال 93 نيز خود بسيار پايين و برخلاف موازين عرفي و شرعي بوده است.
ب: ترجيحاً تعرفه هاي واقعي تعيين و بيمه ها ملزم به پرداخت اين تعرفه ها باشند، تا هزينه اضافي بر مردم تحميل نشود.
ج: در صورتي كه پرداخت تعرفه هاي واقعي طبق پيشنهاد بند الف حقيقاً وجود نداشته باشد، تعرفه ها به شكل طيفي از حداقل و حداكثر باشند - حداقل؛ بالاترین تعرفه ای است كه توسط بيمه هاي تكميلي قابل پرداخت ميباشد و حداكثر؛ تعرفه پيشنهادي 
انجمن ها است.
د: امكان كار در بخش خصوصي با تعرفه هاي واقعي روا داده شود به ترتيبي كه پرداخت بيمار اضافه بر توانايي بيمه ها امكان پذير باشد. آزاد سازي تعرفه هاي ويزيت و اعمال تخصصي اهميت بسيار داشته و امكان تحقق كيفيت بالاتر اين خدمات را فراهم ميسازد و باعث تعيين نرخ واقعي اين خدمات ميگردد و بعلاوه امكانات اقتصادي بيمه ها را هم براي مسائل اساسي تَر حفظ ميكند.
ه: لازم به ذكر است كه هر گونه تعرفه اعلامي از طرف كميسيون و كار گروه مربوطه يا اجراي هر كتاب تعرفه اي جديدي هنگامي رسميت پيدا ميكند كه مورد تاييد انجمنهاي علمي كشور نيز باشد.

و: پر واضح است كه بدون تحقق درخواست هاي حداقلي فوق هيچ نهاد و سازماني قادر به تضمين رعايت تعرفه هاي اعلام شده توسط تك تك افراد و موسسات پزشكي تحت پوشش خود نخواهد بود.
 ز: واگذاري نظام تعرفه گذاري خدمات پزشكي در بخش خصوصي به نظام پزشكي كل كشور از اهم خواسته هاي ما است.

امیدواریم که با بررسی دقیق و کارشناسانه این امر از کاهش اعتماد عمومی به یکدیگر و افت سرمایه اجتماعی کشور پیشگیری شود. 

از طرف جمعی از رؤسای انجمن‌های علمی کشور 

امضاء کنندگان این نامه درخواست ملاقات حضوری جهت تبیین نظرات اعلام شده را دارند که امید است توسط آن مقام محترم به زودی انجام شود. 

این نامه را انجمن های زیر امضا کرده اند:

دکتر محمد‌ رازی- رئیس انجمن جراحان ارتوپدی ایران 

دکتر عباس بصیری  - رئیس انجمن اورولوژي ایران

 دکتر عبدالرضا پازوکی - انجمن جراحی های کم تهاجمی
دکتر احمد خالق نژاد طبري - رئیس انجمن جراحان کودکان ایران
دکتر محمود جباروند - رئیس انجمن چشم پزشکی ایران
دکتر نکیسا هومن - رئیس انجمن نفرولوژي کودکان ایران
دکتر احمد معزز - رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران
دکتر اردشیر قوام زاده - رئیس انجمن هماتولوژي و انکولوژي ایران
دکتر اردشیر قوام زاده - رئیس انجمن پیوند سلولهاي بنیادي ایران
دکتر محسن نفر – انجمن نفرولوژي ایران 
دکتر لادن اسلامیان - رئیس انجمن ارتودونتیست هاي ایران
دکتر علی میرزاجانی - رئیس انجمن اپتومتري ایران
دکتر منصوره میرزایی - رئیس انجمن متخصصین دندانپزشکی‎ترمیمی
دکتر مسعود مهرپرور - رئیس انجمن استروك ایران
دکتر سامان توکلی - رئیس انجمن روان درمانی ایران
دکتر بهزاد رهسپار - رئیس انجمن جراحی دهان و فک و‎صورت ‎ایران
دکتر میترا محیط - رئیس انجمن سرطان هاي زنان ایران
دکتر جواد محمودي قرائی - رئیس انجمن روانپزشکی کودك ‎و‎ نوجوان
دکتر علی ربانی - انجمن غدد و متابولیسم کودکان 

دکتر نیلوفر صمیعی - رئیس انجمن اکوکاردیوگرافی ایران
دکتر زهرا امکان جو – انجمن الکتروفیزیولوژي قلب ایران
دکتر نادر توکلی- رئیس طب اورژانس 
دکتر فرهاد هنجنی - رئیس انجمن علمی متخصصین پوست ایران
دکتر ربابه شیخ الاسلام - انجمن علمی غذا و تغذیه حامی سلامت ایران
دکتر جواد باستار - انجمن جراحان توراكس ايران
دکتر حامد باطنی – رئیس انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران
دکتر سيد رضا نجفي زاده - انجمن روماتولوژی ایران
دکتر سید منصور رایگانی - انجمن طب فیزیکی و توانبخشی ایران
دکتر محمود هاشمیان - انجمن علمی اینترونشنال کاردیولوژی ایران
دکتر فضل علیزاده - رئیس انجمن سرطان ایران
دکتر كجباف زاده - انجمن تشخيص ودرمان جنين ايران
دکتر ناهيد خداكرمى - انجمن علمى مامايى ايران
انجمن الكتروفيزيولوژي قلب ايران
دکتر ملک حسینی- انجمن پیوند اعضا
دکتر احمدرضا جمشیدی - جامعه انجمنهای تخصصی و فوق تخصصی داخل

 

روتیتر: در نامه 35 انجمن علمی به رئیس کل سازمان نظام پزشکی: