سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 06 خرداد 1399

دفترچه کارشناسی تعرفه آزمایشگاه های تشخیص طبی را تدوین نمود.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، مجمع انجمن های علوم آزمایشگاهی با انتشار نامه خود به رییس کل سازمان نظام پزشکی از تدوین دفترچه کارشناسی تعرفه آزمایشگاه های تشخیص طبی خبر دادند.

در بخشی از این نامه آمده است: بیانیه شجاعانه حضرتعالی در رد  تعرفه ناعادلانه سال 99 که به منظور دفاع از حقوق بیماران در بهرمندی از کیفیتی مناسب و بحق در شان خادمین سلامت صادر شده است موجب امیدواری حرف پزشکی گردید.

این مجمع در ادامه نامه خود آورده است: مجمع انجمن های علمی آزمایشگاهی کشور در راستای مصوبه کمیسیون تعرفه سازمان با محاسبه تعرفه پیشنهادی مطابق با تورم سالیانه ( جزء فنی)  و حداقل دستمزد و حقوق کارکنان دولت ( جزء حرفه ای) دفترچه کارشناسی تعرفه آزمایشگاه های تشخیص طبی  را  تدوین و خدمت حضرتعالی پیشنهاد و تقدیم می دارد هرچند که با قیمت تمام شده تست های آزمایشگاهی فاصله زیادی دارد.

متن و پیوست این نامه را می توانید در اینجا مشاهده فرمایید.

روتیتر: مجمع انجمن های علمی آزمایشگاهی کشور با ارسال نامه ای به رئیس کل سازمان: