سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 28 اردیبهشت 1399

اجرای مصوبه تعرفه های پزشکی سال 99، تیشه به ریشه سطح خدمات سلامت، سطح علمی ارائه دهندگان خدمت و وفاق ملی و اعتماد عمومی

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، انجمن اورولوژی ایران با صدور نامه ای برای رییس جمهور به تعرفه های تشخیصی و درمانی مصوب هیات وزیران واکنش نشان داد.

در بخش هایی از این نامه که نسخه ای از آن برای سازمان نظام پزشکی نیز ارسال شده است آمده: آیا تلقی همراستا شدن این اقدام قوه مجریه در بی توجهی به کیفیت خدمات سلامت و به روزرسانی خدمات پزشکی با اقدام مکرر و مشدد علیه این قشر، یک تلقی گزاف است؟

در ادامه این نامه همچنین آمده است: آیا برای اینکه باور کنیم  راه را به خطا می رویم حتماً باید نشست و با اشک و آه دید که چگونه سیل توریست درمانی که زمانی از کشورهای همسایه به ایران جاری بود در فاصله ای کوتاه معکوس می شود و مردم برای گرفتن این خدمات به کشورهای همسایه می روند؟

انجمن اورولوژی ایران در پایان این نامه که می توانید از اینجا  آن را مشاهده کنید آورده است: ما ضمن تشکر از بیانیه رییس کل محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی اعلام می داریم که اجرای مصوبه تعرفه های پزشکی سال 99، تیشه به ریشه سطح خدمات سلامت، سطح علمی ارائه دهندگان خدمت و وفاق ملی و اعتماد عمومی خواهد زد.

 پایان پیام

روتیتر: انجمن اورولوژی ایران با صدور نامه ای به رییس جمهور: