سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 25 اردیبهشت 1399

هم اکنون جلسه مجازی شورای عالی سازمان در حال برگزاری است

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی صبح امروز جلسه مجازی شورایعالی سازماننظام پزشکی در حال برگزاری است.

در این نشست بیشترین موضوع مورد بررسی همچنان بر سر موضوع تعرفه های سال 1399 است.

به زودی اهم مطالب مطرح در این جلسه تقدیم همکاران خواهد شد.

این خبر کامل می شود

روتیتر: امروز پنجشنبه 25 اردیبهشت 99