سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 10 اردیبهشت 1399

بیانیه هیات مدیره انجمن علمی آسیب شناسی ایران در خصوص نرخ تعرفه های سال ۹۹

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، انجمن آسیب شناسی ایران با صدور بیانیه ای حمایت خود از مصوبه شورایعالی سازمان نظام پزشکی در خصوص نرخ تعرفه های سال 1399 رااعلام نمود.

این بیانیه که یک نسخه آن توسط دکتر امینی فرد رییس انجمن آسیب شناسی ایران و عضو شورایعالی نظام پزشکی کل در اختیار سازمان نیز  قرار گرفت به قرار زیر است:

پیرو درخواست همکاران محترم  آزمایشگاهی مبنی بر اعلام نظریه  فنی  و نرخ  تعرفه های سال 99  ،   ضمن  تایید کارشناسی کمیسیون تعرفه و مصوبه شورایعالی سازمان نظام پزشکی مبنی بر افزایش جزء فنی تعرفه آزمایشات ، معادل با تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی ،   و  افزایش  جزء  حرفه‌ای  آن   حداقل معادل افزایش متوسط حقوق و دستمزد   کارگران   ،  انجمن علمی آسیب شناسی   ایران پیرو مکاتبات و مذاکرات قبلی ، رسما  از مصوبه شورایعالی سازمان نظام پزشکی    حمایت  ،    و بر تجدید نظر  در مراجع  بالادستی  و پیگیری  تا حصول نتیجه   بعنوان  《کف قیمتی که رعایت حداقلی استانداردها    با کیفیت نسبی قابل قبول》   را   امکان پذیر می سازد  ، تاکید دارد.
ضمن آنکه تأکید می نماید شرایط فعلی موجود و مشکلات عدیده موجود این حوزه از قبیل کاهش درآمد و افزایش سرسام آور هزینه ها لزوم ابلاغ فوری تعرفه را می طلبد. 
                                                                   هیات مدیره انجمن آسیب شناسی ایران 

                                                                                       98/2/10

پایان پیام

روتیتر: ضمن حمایت از مصوبه شورایعالی سازمان نظام پزشکی