سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 07 فروردین 1399

قطع زنجیره کرونا نیازمند پیوست های اجتماعی و فرهنگی است

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی برای مشاهده و دانلود نامه اینجا کلیک نمائید.

روتیتر