سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 05 دی 1398

رئیس اداره امضای الکترونیک و کارت هوشمند نظام پزشکی منصوب شد

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی متن حکم این انتصاب به شرح ذیل است:

جناب آقای مهندس عادل قائمی

با سلام

احتراما ، نظر به شایستگی و تجارب ارزنده ی جنابعالی در زمینه فناوری اطلاعات سلامت، به عنوان "رئیس اداره امضای الکترونیک و کارت هوشمند" منصوب می شوید، همکاری شما در این حوزه زیر نظر مدیر کل محترم عضویت، صلاحیت حرفه ای و امور پروانه ها و هماهنگی کامل با مرکز فن آوری اطلاعات، در راستای پیاده سازی جامع و فراگیر امضای الکترونیک و سامانه های وابسته و امور محوله خواهد بود. امید است با تلاش بی وقفه و با عنایت پروردگار منان، موفق و موید باشید.

دکتر محمد جهانگیری

معاون فنی و نظارت

روتیتر