سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 21 آذر 1398

ضرورت نظارت جدی تر بر تبلیغات فضای مجازی

دکتر محسن مصلحی رئیس کمیسیون تخصصی مشورتی تبلیغات شورای عالی نظام پزشکی در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی نظام پزشکی در خصوص اهم موارد مورد بحث در این کمیسیون بیان کرد: با توجه به پیشنهادات واصله برای دستورالعمل نحوه صدور مجوز و نظارت بر تبلیغات و انتشار آگهی های دارویی، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی  و امور پزشکی و نیز ضوابط تبلیغات آزمایشگاههای تشخیصی طبی –بالینی و تشریحی و نقطه نظرات کمیسیون درمورد آئین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده دو قانون ممنوعیت تبلیغات ،معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در رسانه های ارتباط جمعی داخلی، بین المللی و فضای مجازی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی افزود: پس از بررسی نقطه نظرات و پیشنهادات در کمیسیون مقرر شد تا پس از تصویب شورای عالی نظام پزشکی به مراجع ذیربط و نظام پزشکی های سراسر کشور ابلاغ شود.

مصلحی خاطرنشان کرد: همچنین در این کمیسیون بر ضرورت پیگیری و نظارت جدی تر بر تبلیغات فضای مجازی و نیز تبلیغات محیطی و جلب مشارکت بیشتر انجمن های علمی تاکید شد.

انتهای پیام

روتیتر