سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 06 آذر 1398

نشست مشترک نمایندگان جامعه علوم آزمایشگاهی با ریاست کل نظام پزشکی

به گزارش اداره کل روابط عمومی، در این نشست حاضرین به بیان نظرات خود در مورد ایرادات و تبعات اجرای آئین نامه جدید تاسیس و مدیریت آزمایشگاههای پزشکی پرداختند و دکتر ظفرقندی ضمن جمع بندی نظرات و پیشنهادات مطرح شده بر سیاست سازمان نظام پزشکی در اجرای بند الف از ماده 3 قانون و مشارکت در تهیه و تدوین لوایح، طرح ها ، تصویب نامه ها و آیین نامه های مرتبط با امور پزشکی تاکید و راهکارهایی را برای پیگیری و اصلاح موضوع بیان نمود.

گزارش تصویری

روتیتر