سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 04 آذر 1398

راهکار کاهش مصرف خون و فرآورده های خونی در کشور

به گزارش اداره کل روابط عمومی و به نقل از مهر؛ علی اکبر پورفتح اله، با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف خون در مراکز درمانی کشورگفت: مدیریت مصرف خون باعث می‌شود در زمان بحران ها بتوانیم به موقع خدمات مورد نیاز بیمارستان ها را فراهم کنیم.

استاد ایمنولوژی دانشگاه تربیت مدرس، بر ضرورت مدیریت خون بیمار و انتقال خون محافظه کارانه تاکید کرد و افزود: با توجه به اینکه جمعیت کشور رو به سالمندی می رود و از سوی دیگر عوارض دریافت خون و فرآورده های خونی، بهتر است با مدیریت درمانی مناسب سیاست محدود کردن و مدیریت مصرف خون و فرآورده های خونی را مد نظر قرار داد.

پورفتح اله، مدیریت خون بیمار و اصلاح آنمی و اقدامات قبل، حین و بعد عمل جراحی را راهکار مناسبی برای کاهش مصرف خون و فرآورده های خونی در مراکز درمانی دانست و گفت: مصرف بیش از حد و غیر استاندارد خون و فرآورده های خونی، باعث از بین رفتن منابع نظام سلامت می شود.

سایت منبع

انتهای پیام

روتیتر