سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 26 آبان 1398

کمیته نظارتی ماده 39 چیست؟

 

دکتر محمد دائمی نماینده سازمان نظام پزشکی در کمیته نظارتی ماده 39، در گفت و گو با خبرنگار این سازمان در خصوص وظایف این کمیته بیان کرد: این کمیته مسئول نظارت علمی و فنی بر( مراکز ترک اعتیاد و درمان با آگونیست )را برعهده دارد که در هر استان فعال است.

وی با اشاره به اینکه نماینده سازمان نظام پزشکی در معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران و ایران است، افزود: این کمیته در معاونت درمان تشکیل شده و بازرسی های لازم را از مراکز تحت پوشش خود انجام می دهد و چنان چه تخلفی در این مراکز اعم از تشکیل پرونده صوری یا عدم رعایت ضوابط اجرایی که از سوی وزارت بهداشت ابلاغ شده ، مشاهده شود طبق موازین قانونی با آن مرکز برخورد خواهد شد.

وی در خصوص محدوده فعالیت این مراکز تصریح کرد: این مراکز مجاز به انجام اقدامات درمانی در خصوص افرادی هستند که به مواد مخدر اعتیاد دارند و انجام سایر کارهای درمانی و پذیرش بیمار و هم چنین اقداماتی مانند سرم تراپی، تزریقات و پانسمان و غیره ممنوع بوده و تخلف محسوب می شود.

دائمی خاطرنشان کرد: این مراکز باید مجهز به دستگاههای احیای بیمار باشند و در مواردی که جان کسی در خطر باشد در صورت مراجعه به این مراکز ، پزشک مقیم مرکز می تواند نسبت به احیای بیمار اقداما ت درمانی لازم را انجام دهد.

روتیتر