سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 22 آبان 1398

نشست هم اندیشی طرح تحقیقاتی محاسبه هزینه تمام شده ویزیت پزشکان و تعرفه واقعی برگزار شد

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی در این نشست ضمن ارائه گزارش و تبادل نظر در خصوص نحوه اجرای طرح و بررسی محاسبات انجام شده ، بر ضرورت و اهمیت این اقدام تاکید و مقرر شد نتیجه این گزارش علمی بعد از تایید شورای عالی نظام پزشکی به شورای عالی بیمه ارائه شود.

گزارش تصویری

روتیتر