سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 13 آبان 1398

مدیر دفتر ارتقاء سلامت و فعالیت های ورزشی نظام پزشکی منصوب شد

به گزارش اداره کل روابط عمومی در متن این حکم آمده است:

برادر ارجمند جناب آقای دکتر روح اله نوریان

با سلام و احترام،

با عنایت به تشکیل شورای ارتقاء سلامت و فعالیت های ورزشی سازمان نظام پزشکی و ضرورت پیگیری مصوبات و ایجاد سازوکار لازم برای اجرا و گسترش فعالیت های ورزشی و نظر به شایستگی های علمی و اجرایی جنابعالی به موجب این حکم به عنوان مدیر دفتر ارتقاء سلامت و فعالیت های ورزشی سازمان منصوب می گردید.امید است با استعانت از خداوند منان و بهره مندی از ظرفیت های والای جامعه پزشکی و سازمان های مسئول در این زمینه و هماهنگی لازم با شورای ارتقاء سلامت و فعالیت های ورزشی درگسترش فعالیت های ورزشی در جامعه پزشکی و انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.

دکتر مسعود حبیبی

معاون اجتماعی و امور مجلس

روتیتر