سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 24 مهر 1398

تاکید شورای عالی نظام پزشکی بر نقش پزشکان در آموزش عمومی جامعه

به گزارش اداره کل روابط عمومی ، بیست و هشتمین جلسه شورای عالی مورخه 18/07/1398   در شهر ارومیه برگزار و مطابق رویه های پیشین پس از بحث و تبادل نظر پاره ای از مسائل مرتبط با حوزه سلامت و جامعه پزشکی به صورت مصوبه استخراج شد.

از جمله موارد مورد بحث در این جلسه شورای عالی نظام پزشکی مسائل پیش آمده در یکی از روستاهای شهرستان لردگان بود که پیرو ارائه گزارش و بحث و تبادل نظر پیرامون حادثه لردگان ، شورای عالی خواستار توجه به ریشه ها و علل  فرهنگی ، اجتماعی و بویژه ضرورت اطلاع رسانی وآموزش مناسب و فراگیر مبانی سلامت بالاخص در خصوص مقوله STD شده  و  نیز در این راستا بر ضرورت تامین امنیت شغلی خدمتگزاران حوزه سلامت تاکید نمود .

گفتنی است شورای عالی بر لزوم ایفای نقش موثرتر  رسانه ها بویژه رسانه ملی و همچنین عموم همکاران جامعه پزشکی ، دانشگاهها ، انجمن های علمی و هیات های مدیره نظام پزشکی در زمینه آموزش های عمومی ، بهداشتی و اجتماعی تاکید نمود.

 

تاسیس هیات تجدید نظر انتظامی در لرستان

مکاتبه شماره 7698 /10/100/1398 مورخه02/07/1398  رئیس کل سازمان نظام پزشکی در خصوص تاسیس شعبه دوم هیات تجدید نظر انتظامی  شورای هماهنگی لرستان نیز در این جلسه مطرح و  با توجه به آمار قبلی ارائه شده از تعداد پرونده های آن استان ، مقرر شد توضیحات و مستندات مربوطه جهت بررسی و طرح در جلسه آتی شورای عالی ارائه شود.

عدم پوشش هزینه های عوارض جراحی

گزارشی در خصوص عدم پوشش هزینه های عوارض جراحی و سایر روشهای درمانی توسط برخی از سازمانهای بیمه گر ارائه و  مقرر شد مراتب اعتراض و تبعات این اقدام توسط رئیس کل سازمان نظام پزشکی به سازمانهای بیمه گر منعکس شود.

ضرورت پوشش بیمه ای خدمات مامایی

با توجه به گزارش های ارائه شده  در خصوص مسائل و مشکلات جامعه مامایی موارد ذیل جهت مرتفع نمودن معضلات این گروه از جامعه پزشکی در بیست و هشتمین جلسه شورای عالی مورد تصویب قرار گرفت:

الف – در پرونده الکترونیک سلامت (درمان) در بخش خصوصی خدمات مامایی و سلامت باروری قابل ثبت شود و کلیه همکاران ماما (کارشناس ، کارشناس ارشد - دکترا)  به آن دسترسی داشته باشند.

ب –  لزوم پوشش بیمه ای خدمات مامائی منجمله نسخ دارویی و پاراکلینیک از طریق شورای عالی بیمه پیگیری شود.

ج- مکاتبه سازمان نظام پزشکی با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در مورد حفظ نام ماما برای همکارانی که خدمات بارداری و سلامت باروری ارائه می کنند .

د-انجام پیگیری های جدی از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در مورد لزوم اخذ پروانه دفتر کار مامائی  و نصب آن در محل برای کلیه ماماهایی که در مطب های تخصصی فعالیت می نمایند .

ه- پیگیری های لازم از طریق انجمن صنفی بیمارستان های خصوصی جهت بررسی مشکلات مربوط به پذیرش بیماران و مادران باردار از مطب های مامائی انجام گیرد.

پیگیری قانونی و حقوقی جهت اخذ مطالبات ارائه کنندگان خدمات تشخیصی و درمانی

 پیرو اقدامات و پیگیری های قبلی در خصوص تسریع در پرداخت بدهی های برخی از سازمانهای بیمه گر پایه به ارائه کنندگان خدمات تشخیصی و درمانی که متاسفانه تاکنون منجر به نتایج قابل قبولی نگردیده است ، سازمان نظام پزشکی مکلف شد تا پیشنهادات خود جهت چگونگی پیگیری های قانونی وحقوقی جهت تادیه مطالبات و نیز جرایم مربوطه را به شورای عالی منعکس نماید .

بررسی ابهامات سند جامع خدمات سلامت در داروخانه های ایران

پیرو ابلاغ سند جامع خدمات سلامت در داروخانه های ایران و با توجه به اعتراضات ، ابهامات و سوالات متعدد اعضای سازمان نظام پزشکی در این خصوص مقرر شد تا موضوع در اسرع وقت توسط کمیسیون تنظیم روابط و تعیین حدود شاغلین حرف پزشکی مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه جهت طرح در شورای عالی به دبیرخانه منعکس شود .

استفاده از ظرفیت های معاونت آموزش و پژوهش سازمان نظام پزشکی

پیرو ارائه گزارش مشکلات و پیشنهادات کلی درخصوص ظرفیت های بالقوه و بالفعل معاونت آموزشی و پژوهشی سازمان جهت ارتقاء وضعیت موجود (منجمله ضرورت همکاری سایر بخش های سازمان ، الزام به گذراندن برخی دوره های آموزشی  جهت صدور و تمدید  پروانه مطب و ... ) مقرر شد تا موضوع در اسرع وقت توسط کمیسیون  تخصصی مشورتی  آموزش و پژوهش بررسی و پیشنهادات شفاف و عملیاتی جهت طرح در شورای عالی ، به دبیرخانه منعکس شود.

لزوم تعیین تکلیف مباحث مرتبط با داروخانه ها

پیرو حضور معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو در جلسه شورای عالی مورخه 27/04/1398  و مصوبات شماره 7 بیست و پنجمین جلسه شورای عالی  مورخه 27/04/1398  و شماره5  چهل و چهارمین جلسه شورای عالی  مورخه 6/12/95  در خصوص لزوم تعیین تکلیف مواردی چون تفویض اختیار صدور و تمدید پروانه داروخانه  ، آئین نامه تاسیس داروخانه و دستور العمل های مربوطه و نیز تعرفه خدمات داروئی با استفاده از نقطه نظرات همکاران داروساز و انجمن های مربوطه مقرر شد تا سازمان نظام پزشکی در اسرع وقت نسبت به پیگیری جدی موضوع و ارائه نتیجه به شورای عالی اقدام نماید ، در ضمن رئیس کمیسیون تخصصی مشورتی دارو و تجهیزات پزشکی مکلف شد تا در جلسه آتی شورای عالی نسبت به ارائه گزارش نتایج حاصله اقدام نماید .

ساماندهی امور مرتبط با سایر نظام پزشکی ها

پیرو مصوبه شماره 2  بیست و ششمین جلسه شورای عالی مورخه 24/5/98  در خصوص تعیین تکلیف غیبت یکی از اعضای نظام پزشکی کرج و بازگشت به مکاتبه شماره  15/م/98 مورخ  9/6/1398 نظام پزشکی کرج ، شورای عالی با دعوت از عضو علی البدل موافقت نمود.

همچنین پیرو مکاتبه شماره  7967/10/100/1398   مورخ 09/07/1398  رئیس کل سازمان در خصوص رسیدگی به  پرونده های انتظامی شهرستان جاسک توسط سازمان نظام پزشکی میناب  به جای  نظام پزشکی بندرعباس مطرح و مقرر شد پس ازارائه گزارش سازمان در رابطه با چگونگی انجام سایر امور همکاران شاغل در شهرستان جاسک ، تصمیمات لازم اتخاذ شود.

انتهای پیام

روتیتر