سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 17 شهریور 1398

دکتر عباس آقازاده مجدداً به عنوان رییس مجمع عمومی انتخاب شد

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی هیات رییسه جدید مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی در اولین جلسه پس از انتخابات و در اجرای تبصره 2 ماده 7 قانون تشکیل سازمان و مطابق آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 7 مصوب مجمع عمومی سازمان در تاریخ 98/6/25، دکتر عباس آقازاده را به اتفاق آراء و به مدت دوسال به عنوان رییس مجمع برگزیدند.

روتیتر