سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 17 شهریور 1398

سامانه ثبت نام امورمالیاتی هم چنان در دسترس پزشکان است

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی ؛ دکتر محمد جهانگیری معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی بیان کرد:

با توجه به اعلام قبلی سازمان امورمالیاتی مبنی بر الزام جامعه پزشکی به استفاده از کارتخوان از اول مهرماه جاری به اطلاع کلیه همکاران محترم می رساند که سامانه ثبت نام پزشکان به منظور ثبت کارتخوان در سازمان امورمالیاتی هم چنان در دسترس است.

روتیتر