سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 10 شهریور 1398

نتایج نهایی مسابقات شطرنج جشنواره ورزشی جامعه پزشکی کشور اعلام شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی: مسابقات شطرنج جشنواره ورزشی جامعه پزشکی کشور در  دو بخش بانوان و آقایان روز جمعه مورخ 8 شهریور ماه 98 ساعت 8 صبح در سازمان نظام پزشکی کل کشور برگزار شد.
نتایج نهایی مسابقات شطرنج آقایان:
مقام اول: علی شهیب زادگان
مقام دوم: شاپور نامور
مقام سوم مشترک:
مهدی معدن دار
داریوش عفت دخت رمضانی
نتایج نهایی مسابقات شطرنج بانوان:
مقام اول: الهام جعفری شیرازی
مقام دوم: راضیه فرید زاده
مقام سوم: پریسا حسین پور

روتیتر