سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 20 مرداد 1398

بخش عمده ای از جامعه پزشکی کارتخوان دارد

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی نظام پزشکی ،روزنامه شرق در گزارشی که مورخ 98/5/20به چاپ رسیده به تحلیل رفتار جامعه پزشکی در خصوص الزام به نصب کارتخوان در مطب ها پرداخته است .در بخشی از این گزارش به نامه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران خطاب به معاون اول رئیس جمهور اشاره شده و دکتر علی تاجرنیا رییس هیات مدیره جامعه دندانپزشکان ایران در خصوص الزام جامعه پزشکی برای نصب کارتخوان به روزنامه شرق می گوید: " در حال حاضر بخش عمده ای از جامعه پزشکی کارتخوان دارد و اتفاقا کسانی که کارتخوان ندارند همان پزشکانی هستند که مسئولان برای درمان به آن ها مراجعه می کنند."

وی ادامه می دهد :"به طور کلی فضای روانی نادرستی از جامعه پزشکی شروع شده است که فقط هم مربوط به کارتخوان نمی شود. این فضا به هیچ عنوان عادلانه نیست. اگر می خواهیم برخورد عادلانه انجام دهیم باید بگوییم سامانه های فروشگاهی برای تمامی صنوف نصب شود."

تاجرنیا می افزاید:" از یک سو جامعه پزشکی را مجبور به پرداخت مالیات می کنند و از سوی دیگر تعرفه ها را افزایش نمی دهند .چگونه می شود تعرفه های پزشک را پنج درصد افزایش دهید ؛ اما مالیات را 20 درصد افزایش می دهید.هزینه تمام شده خدمات نسبت به سال های گذشته بسیار گران شده ، اما تعرفه ها متناسب با آن افزایش پیدا نکرده است. طبیعتا وقتی شرایط عادلانه نباشد ؛ گریز از شفافیت مالی شکل می گیرد. وقتی یک شرکت بزرگ 11 میلیارد تومان به نظام مالیاتی بدهکاری دارد، با خرج کردن یک مبلغ آن را به زیر 200 میلیون تومان می رساند .شما از جامعه پزشکی چه انتظاری دارید که همه موارد را رعایت کند؟ این نگاه غلط است و گرنه اصل این مطالبه که پزشکان همه باید متناسب با درآمدشان مالیات پرداخت کنند و باید کارتخوان داشته باشند امر پذیرفته شده است."

گفتنی است متن نامه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران خطاب به دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در ذیل آمده است :

روتیتر