سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 19 مرداد 1398

تبلیغات حوزه سلامت ساماندهی می شود

به گزارش اداره کل روابط عمومی ، در نشست مشترکی که با حضور رئیس کل و شورای معاونین سازمان نظام پزشکی با معاونین وزارت بهداشت در محل سازمان نظام پزشکی برگزار شد ، آثار سوء تبلیغات اغوا کننده در حوزه سلامت که از رسانه های جمعی منتشر می شود؛  مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر لزوم ساماندهی این تبلیغات تاکید شد.

گفتنی است در این نشست مشترک در خصوص آثار افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوهای رشته پزشکی از جمله کاهش کیفیت درمان ، نبود امکانات آموزشی و سیستم های اجرایی بحث و تبادل نظر انجام شد؛ همچنین نحوه اجرای قانون استفاده از کارتخوان و پایانه الکترونیک فروشگاهی در مراکز بهداشتی ودرمانی مورد بررسی قرار گرفت.

انتهای پیام  

روتیتر