سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 16 مرداد 1398

دستور رئیس جمهور برای پرداخت مطالبات جامعه پزشکی ابلاغ شد

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی متن نامه رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری در ذیل آمده است:

 

 

 

گفتنی است متن نامه دکتر ظفرقندی خطاب به رئیس جمهور نیز در ذیل موجود است:

             

 

روتیتر: در پاسخ به درخواست رئیس کل سازمان نظام پزشکی؛