سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 14 مرداد 1398

مطالبات جامعه پزشکی از سازمان های بیمه گر رو به افزایش است

به گزارش اداره کل روابط عمومی ، فایل صوتی گفتگوی معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی با رادیو سلامت در خصوص اهم مطالب نامه رئیس کل این سازمان به رئیس جمهور مبنی بر دیر کرد پرداخت مطالبات جامعه پزشکی از سازمان های بیمه گردر لینک تلگرامی سازمان نظام پزشکی به آدرس زیر موجود است:

کانال تلگرامی سازمان نظام پزشکی

 

روتیتر