سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 18 تیر 1398

جلسه کارگروه مشترک هم اندیشی وزارت بهداشت و نظام پزشکی برگزار شد

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، گزارش بررسی کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت، بحث و تبادل نظر در خصوص اصلاح رویکرد رسانه ملی در برخورد با جامعه پزشکی، بحث و تبادل نظر در خصوص نحوه پیاده سازی شیوه نامه اجرایی ماده واحده قانون چگونگی تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه های پزشکی (شیوه نامه شورای معین کمیسیون ملی تعیین صلاحیت شاغلین حرف پزشکی و وابسته)،  بررسی نحوه برخورد با مداخلات افراد فاقد صلاحیت در امور درمان، واگذاری مسئولیت های وزارت بهداشت در بخش آموزش مداوم به سازمان نظام پزشکی از اهم مباحثی بود که در جلسه این کارگروه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

انتهای پیام

روتیتر