سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 07 تیر 1398

گزارش رییس کل نظام پزشکی از اهم فعالیت های این سازمان

به گزارش اداره کل روابط عمومی و اموربین الملل در متن این گزارش آمده است:

 

سلام وارادت خدمت دوستان وهمكاران عزيز

حسب وظيفه گزارشي ديگر از اهم اقدامات روزهاي اخير خدمت شما بزرگواران ارائه ميكنم:

١-پيگيري ارتقاء سرمايه اجتماعي جامعه پزشكي بعنوان يك هدف استراتژيك از طرق گوناگون واز جمله بهبود ارتباطات مردمي واموزش سلامت همگاني در دستور كار مستمرسازمان قرار دارد. در اين راستا جلسات ومكاتبات متعدد با مراجع ذيربط وانجمنهاي علمي انجام واولويتها و سازوكار ها مشخص شده است كه گزارش مبسوط ان ارائه خواهد شد. همكاري سازمانهاي شهرستانها  در اين مقوله مزيد امتنان است. 

٢-جلسه با هيات مديره مجمع انجمنهاي علمي ونيز با هيات مديره هاي بعضي ازانجمنهاي علمي از قبيل ارتوپدي و زنان وبررسي وپيگيري مشكلات تخصصي انها ونيز حضور وسخنراني در افتتاحيه كنگره هاي علمي ازقبيل كنگره فيزيوتراپي، كنگره دندانپزشكي شيراز و جامعه جراحان ايران و طرح وبحث در مورد مشكلات تخصصي وعمومي جامعه پزشكي از ديگر كارهاي اين ايام بود. 

٣-جلسه با معاونين محترم وزارت بهداشت در محل سازمان وتصويب نهايي شيوه نامه اجرايي ماده واحده قانوني چگونگي تعيين وظايف وصلاحيت شاغلان حرفه هاي پزشكي كه توسط وزير محترم ابلاغ شد. 

همچنين بحث طولاني وچند ساعته در مورد بررسي كارشناسي اشكالات اجرايي وراه حل هاي عملياتي اجراي بدون تغيير كتاب ارزشهاي نسبي خدمات سلامت كه پيشرفت قابل توجهي هم حاصل شد. 

٤-جلسه با جناب اقاي دكتر منوچهري ،رييس جديد محترم بخش سلامت سازمان بازرسي كل كشور در محل سازمان وطرح الويتهاي واقعي اين حوزه وضرورت توجه به موارد اصلي وزيربنايي در اين بخش. 

٥-رسيدگي مستمر به موضوع اصلاح روش تبليغات در حوزه سلامت ومكاتبات متعدد در اين مقوله با سازمان صدا وسيما و طرح شكايت به هيات نظارت صدا وسيما ومكاتبه بادبير شورايعالي مركز ملي فضاي مجازي كشور وتشكيل كارگروه رسيدگي به اين مسئله در محل سازمان. 

٦-صدور احكام اعضا وتشكيل جلسات شوراي سياستگذاري فن اوري اطلاعات(I.T.) و نيز شوراي روابط عمومي ورسانه با حضور همكاران صاحب نظر وتجربه در اين مقوله ها ونيز جلسه با تعدادي از مديران گروههاي مجازي فعال در بخش سلامت به منظور ساماندهي،هماهنگي وارتقاء كيفيت خدمات در اين حوزه ها. 

٧-مكاتبه با رييس محترم قوه قضاييه ودريافت پاسخ مثبت خطاب به روساي كل دادگستري هاي كشوردر خصوص لزوم اجراي صحيح بند خ ماده ٧٤ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه در راستاي پذيرش بيمه مسئوليت مدني بعنوان وثيقه كه به نظام پزشكي هاي كشور ابلاغ شد. 

٨-حضور در جلسه شورايعالي سازمان در شهر شيراز وجلسه با اعضاي شوراي هماهنگي ونمايندگان انجمنهاي علمي استان فارس ونيز سفر به ياسوج وشركت در جلسه شوراي هماهنگي استان كهگيلويه وبويراحمد واستماع نظرات ارزشمند همكاران در اين دو استان ونيز افتتاح ساختمان جديد نظام پزشكي ياسوج در معيت استاد ارجمند جناب اقاي دكتر معين كه با كمك سازمان مركزي به بهره برداري رسيد،

اميد كه مبارك ومنشا خير باشد. 

٩- وظيفه خود ميدانم از تدابير وزحمات ارزشمند سركار خانم دكتر وفايي رييس محترم نظام پزشكي شيراز وهمكاران بزرگوار ايشان در نظام پزشكي شيراز واستان فارس كه حقيقتا نمونه اي پيشرو وفعال هستند در تدارك وهماهنگي هاي اين برنامه سپاسگزاري كنم. 

١٠-و انچه موجب مسرت مضاعف اين حقير در اين سفر شد بازديد از مجموعه كم نظير بيمارستاني واموزشي در شهر صدراي شيراز بود كه به همت دوست عزيزم دكتر ملك حسيني به بهره برداري رسيده وبا ياري جراحان قابلي چون دكتر نيك اقباليان وهمكاران ديگر به مرجعي براي درمان بيماران كشور ومنطقه تبديل شده. تعداد پيوند كبد در اين مركز در صدر امار جهاني وموجب افتخار كشوراست. 

 

دوستدار وارادتمند

دكتر محمدرضا ظفرقندي

رئيس كل سازمان نظام پزشكي

٩٨/٤/٧

روتیتر