سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 04 مهر 1394

اعلام آمادگی اعضای مجمع عمومی نظام پزشکی برای امداد رسانی به محروحان فاجعه منا

به گزار ش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی متن نامه دکتر عباس آقازاده رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی به شرح ذیل است :

بسمه تعالی برادر گرامی جناب آقای دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی مقام محترم وزارت بهداشت ؛ درمان و آموزش پزشکیسلام علیکم
احتراما ضمن اعلام تاسف و تاثر فراوان مجمع عمومی سازمان از حوادث تکان دهنده اخیر در مکه معظمه و نیز با استقبال از ابتکار مقام معظم رهبری در اعلام سه روز عزای عمومی بدینوسیله به استحضار میرساند سازمان نظام پزشکی و اعضای مجمع عمومی آن  داوطلب هر گونه کمک و مشارکت در امداد رسانی به مجروحین و قربانیان فاجعه اخیر هستند و مستدعی است در برنامه ریزی اقدامات فوق این اعلام داوطلبانه مد توجه و نظر قرار گیرد.کتر عباس آقازاده رئیس مجمع عمومی

روتیتر