سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 25 مرداد 1394

خدمتی دیگر از مجمع داوطلبان درمانگر به محرومان

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی گروه مدد (مجمع داوطلبان درمانگر) در بیست و پنجمین سفر خود هزار و 615 خدمت را در تخصص های ارتوپد ؛ زنان ؛ گوش و حلق و بینی ؛ جراحی عمومی ؛ اطفال ؛ قلب ؛ رادیولوژی ؛ داخلی ؛دندانپزشکی و پزشکی عمومی به مردم شهرهای خور ؛ بیابانک و جندق ارائه کردند.

گفتنی است در این سفر سه روزه آمار خدمات ارائه شده پزشکی به مردم این مناطق به تفکیک تخصص های مختلف شامل موارد ذیل است :

آمار فعالیت پزشکان از تاریخ 14/5/94  الی 16/5/94

نوع تخصص

آمار

زنان و زایمان

210

ارتوپد

300

گوش و حلق و بینی

160

عمومی

210

جراحی عمومی

120

اطفال

80

داخلی

85

قلب و عروق

150

رادیولوژی

160

دندانپزشکی

معاینه 100

کشیدن 25

پرکردن 15

جمع کل

1615

 

 

روتیتر