سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 17 خرداد 1395

مدیر پژوهش سازمان نظام پزشکی در پی نامه نگاری و مصاحبه های اخیر برخی مسولین پرستاری خواستارپیگیری حقوقی این سازمان شد

به گزارش نظام پزشکی در این نامه که به روابط عمومی ارسال شده آمده است :بسادگی و از نحوه نگارش همین نامه میتوان استنباط علت نمود که چرا باید در حال حاضر که نیروی متخصص مدیریت سلامت بقدر کافی و وافی موجود نیست، پزشکان  و بالاترین سطح مدارج پزشکی مدیران ارشد وزارت بهداشت باشند و نه مثلا پرستارانی با طرز تفکر نگارنده هتاک این سطور. از فهوای کلام ایشان برمی آید که تنگ نظرانه پیش ازینکه به فکر ارتقای خود و جامعه تحت پوشش خود باشند برای ایجاد توازن و مثلا عدالت میخواهند دیگری را به زیر بکشند. صدالبته نظام مدیریت کشور، هم در بخش کلان و هم خُرد خویش دچار آسیبهای جدی است ولی راه درمان گشودن جبهه های داخلی بین صنوف همکار نیست. پیشنهاد میشود در پاسخ به این نامه سراسر عقده که تنها با کلمات بازی نموده، سازمان نظام پزشکی بجهت صیانت از جایگاه و شان والای طبابت و اطبا و گروههای عمومی و تخصصی وابسته به آن در جامعه (بدور از قلیلی که ممکن است بخطا رفته باشند و همیشه مصداق چنین عقده گشایی های کور میگردند) در مرجع قضایی تقاضای مستندات برای اتهامات وارده توسط این شخص نماید تا اینطور نشود که عقده های درونی و سرخوردگیهای شخصی یک فرد مستمسک صدور نامه نگاری از جنس سیاه نمایی، نفرت پراکنی و اتهام زنی گردد. اگر مبنا نارضایتی مردم از خدمات قلیلی از جمعیت بزرگ و خدوم گروههای پزشگی اعم از اطبا، دندانپزشکان، داروسازان، ماماها، پرستاران و غیره باشد آنگاه به ضرس قاطع میتوان گفت یکی از شایع ترین شکایات مردمی از سرویس و برخورد و اخلاق برخی از پرستاران است که در گوشه و کنار شنیده میشود اما عمدتا حتی با تخلف این افراد در شکایات ، عمدتا افراد بالادست تر این خاطیان هدف شکایات قضایی قرار میگیرند. بهتر است این آقایان یا خانمها پیش از زدن جوال دوز به دیگران سوزنی هم به خود بزنند و از مفاهیم انقلابی و ارزشی، که البته پزشکان شهدا و جانبازان بسیاری در دفاع از آن در بین خود دارند، در مکاتبات خود مایه نگذارند. دفتر حقوقی سازمان نظام پزشکی میبایست به جِدّ پیگیر این اتهامات سخیف در محاکم قانونی گردد و رییس محترم کل سازمان نیز آن را بی پاسخ نگذارد.

روتیتر