سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 27 مرداد 1394

گزارش رییس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی

گزارش اجلاس مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان نظام پزشکی

23 مرداد1394

 

 

در اجرای قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، در تاریخ 23 مرداد 1394 رأس ساعت 30/8 صبح پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و احترام به سرود جمهوری اسلامی ایران، در محل سالن اجتماعات انستیتو پاستور ایران در تهران، اجلاس مجمع عمومی سازمان آغاز شد.

پس از استقرار هیأت رئیسه در جایگاه خود، از ریاست کل محترم سازمان جناب آقای دکتر زالی و ریاست محترم شورای عالی آقای دکتر ایدنی دعوت به عمل آمد تا در جایگاه ویژه مستقر شوند. دستور جلسه مجمع عمومی به شرح زیر از سوی هیأت رئیسه اعلام و پیگیری شد:

1- گزارش ریاست کل سازمان

جناب آقای دکتر زالی ریاست کل محترم سازمان طی بیانات مشروحی گزارش سالانه خود را به مجمع عمومی ارائه کردند. مهم ترین سرفصل های این گزارش عبارت بود از: اقدامات مدیریت شده برای اصلاح فرآیندهای تشکیلاتی سازمان، تلاش برای چالاک تر شدن و به روز شدن چرخش امور ات اجرائی سازمان، تشریح وضعیت حاضر و مخاطرات موجود در مقابل فعالیت قانونی سازمان، نقش سازمان نظام پزشکی در تدوین متدولوژی تعرفه های نسبی خدمات بهداشتی و درمانی، نقش سازمان نظام پزشکی و تشریح اقدامات انجام گرفته در خصوص مالیات صاحبان حرف پزشکی، اقدامات مدیریت شده توسط سازمان در مسیر اصلاح موادی از قانون جزای اسلامی و تلاش و پیگیری های ریاست کل سازمان در ملاقات با ریاست محترم قوه قضائیه و سایر مسئولین محترم برای ممانعت از صدور و اجرای مجازات حبس برای پزشکان به علت ارتکاب جرائم پزشکی، پیگیری دعاوی حقوقی و کیفری سازمان به دنبال سازماندهی مجدد دفتر حقوقی سازمان، انتصاب معاون پارلمانی و تهیه خبرنامه مجلسی و ارائه صفحات پارلمانی در مجله نظام پزشکی، اعلام فضای مجازی به عنوان یکی از ویژگی های جدید فضای خبررسانی و تبلیغاتی و تقدیر از عکس العمل جامعه پزشکی در مقابل مسائل و مشکلات فراروی این جامعه از این طریق و نیز اخطار راجع به غوغا سالاری و استفاده غلط از ظرفیت های خبررسانی سریع و هشدار به اعضای سازمان راجع به مقابله با شایعات و اظهارات غیر واقعی و مسموم کننده فضای کشور، ارائه تحلیل مفصل از تهدیدات شغلی و مخاطرات حرفه ای موجود و ضرورت حفظ و گسترش امنیت شغلی همکاران، و ... گزارش مبسوط ریاست کل محترم به علت ضیق وقت با خواهش هیأت رئیسه، نیمه تمام ماند و انشالله ادامه آن به طور مبسوط در مجله سازمان به نظر همکاران خواهد رسید.

 

 

 

2- گزارش ریاست شورای عالی سازمان:

جناب آقای دکتر ایدنی ریاست محترم شورای عالی سازمان گزارش خود را با تحلیل مسیرهای استراتژیک فعالیت سازمان آغاز و مخاطرات موجود بر سر راه ادامه فعالیت سازمان مطابق قانون موجود را برشمردند. دکتر ایدنی توضیح دادند که مطابق قانون تشکیل سازمان، و نیز آنچه که در بسیاری از ممالک پیشرفته دنیا و حتی در کشورهای نزدیک ما می گذرد، سازمان نظام پزشکی ماهیتی فرا صنفی دارد که حاکمیت ها، اختیارات معینی را در اداره فعالیت جامعه پزشکی و تنظیم رابطه فعالین جامعه پزشکی با مردم و حاکمیت به آن سپرده اند.

به این ترتیب سازمان نظام پزشکی با یک تشکیلات صرفاً صنفی و سندیکائی ماهیتاً تفاوت دارد. آنچه که به سازمان ما هویت اجتماعی متفاوتی از سندیکاهای سایر صنوف می بخشد، این جنبه فرا صنفی بودن و مورد اعتماد گیرندگان و ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی می باشد. دکتر ایدنی مفصلاً تشریح کردند که شورای عالی سازمان در شرایط حاضر مخاطراتی را تشخیص می دهد که سعی دارند در این مقطع حساس از تاریخ کشور سازمان را از ماهیت سیاست گذاری و تعیین خط مشی و فرا صنفی بودن (Concil) به یک سندیکا تنزل داده و یا حتی درصد انحلال آن برآیند.

سپس ایشان اقدامات شورای عالی را در زمینه های فعالیت کمیسیون های مختلف و بررسی و تصویب طرح ها و مصوبات کمیسیون ها در جلسات شورای عالی طی سال گذشته گزارش کردند. تشکیل منظم جلسات شورای عالی و فعالیت در زمینه های تعیین تعرفه، مالیات، دفاع از حریم شغلی همکاران جامعه پزشکی، جلسات مشترک با وزیر محترم و معاونین وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و بحث و بررسی مسائل و مشکلات در حضور ایشان، ثبت دقیق و بررسی کلیه مصوبات و پیگیری اجرا و یا علت عدم اجرای آنها از سوی هیأت رئیسه شورای عالی سازمان، در دستور قرار دادن درخواست های گوناگونی از اعضای سازمان و اعضای شورای عالی که حائز شرایط قانونی لازم بوده اند، حضور منظم اکثریت اعضای شورا در جلسات طی سال گذشته علیرغم مسافت های بعید و مسئولیت های سنگینی اکثریت اعضاء و مواردی دیگر از اهم موارد گزارش ریاست محترم شورای عالی بودند که باز هم به دلیل ضیق وقت به خواهش هیئت رئیسه مجمع عمومی نیمه تمام ارائه شد. اکثریت اعضای مجمع عمومی سازمان خواستار ارائه کامل گزارش در سایت و یا مجله نظام پزشکی برای اطلاع کامل از ابعاد فعالیت های شورای عالی بودند.

 

3- گزارش دو سال فعالیت هیئت رئیسه مجمع عمومی:

پس از برگزاری مجمع عمومی سال 1392 و انتخاب هیئت رئیسه به مدت دو سال، جلسه 23/5/94 آخرین جلسه قانونی دوره دو ساله هیئت رئیسه بود و لذا، هیئت رئیسه گزارش فشرده ای از دو سال فعالیت خویش را ارائه کردند.

ابتدا آقای دکتر علیرضا اسپید با اشاره به ماهیت فعالیت هیئت مدیره و مسیر اهمیت و جایگاه مجمع عمومی به عنوان رکن اساسی و تعیین کننده سازمان، مدعی شدند که خوشبختانه در حال حاضر تمام ارکان سازمان سعی دارند مشروعیت خود را از مجمع عمومی کسب کنند و جایگاه و شأن و منزلت مجمع عمومی رفته رفته برای همگان آشکارتر و نقش آن در حیات سازمان مؤثرتر شده است. اگر فقط همین یک دستاورد را کمی هم ناشی از فعالیت هیئت رئیسه آن بدانیم، ما طی دو سال اخیر کار خویش را انجام داده ایم.

سپس دکتر آقازاده گزارش «دو سال انجام وظیفه هیئت رئیسه» را در بندهای زیر به عرض اعضای محترم مجمع عمومی رساندند.

 1- انجام انتخابات ریاست کل و شورای عالی سازمان با حفظ نظم و امانتداری و تنظیم صورتجلسات و انجام مراحل قانونی آن، واکنش در مقابل عدم تنفیذ حکم ریاست کل منتخب مجمع عمومی از سوی رئیس دولت سابق ، پیگیری گوناگون و پاسخ به برخی اظهارنظرهای غیر منصفانه در رسانه های مختلف، تلاش برای تحویل گرفتن اعتبار نامه های اعضای شورای عالی سازمان و تشکیل اولین جلسه شورای عالی و تسلیم اعتبارنامه ها به اعضای شورای عالی توسط ریاست کل منتخب در شرایطی که هنوز رئیس جمهور وقت از امضای حکم تنفیذ طفره می رفتند در تیرماه سال 1392، پس از تنفیذ حکم ریاست کل توسط رئیس جمهور منتخب مردم جناب آقای دکتر روحانی درخواست تعیین تاریخ 1/6/1392 برای شروع دور تازه فعالیت سازمان از هیأت محترم مرکزی نظارت بر انتخابات 2- ارتباط متقابل میان هیئت رئیسه مجمع عمومی و هیئت رئیسه شورای عالی سازمان: جلسات متعدد تفاهم و همکاری و شرکت اعضای مجمع عمومی در کمیسیون های مشورتی سازمان، فرا روئی شورای ارکان سازمان از همین جلسات هیئت رئیسه مجمع و هیئت رئیسه شورای عالی با ابتکار ریاست کل سازمان 3- ارتباط هیئت رئیسه با اعضای محترم مجمع: تشکیل دفتر و دبیرخانه «فراخوان مقاله و مطلب، نظرخواهی از اعضای محترم درباره موارد مهمی مانند نحوه عملکرد در قبال  ساختمان الوند و ...، دعوت از اعضای مجمع عمومی برای دو جلسه با اهمیت با وزیر بهداشت درمان به ابتکار ریاست کل سازمان: «جلسه پزشک خانواده و نظام ارجاع» و جلسه «بررسی طرح تحول نظام سلامت» پس از جلسات نیز جمعبندی نتایج و پیگیری آنها که طی ارائه اسلایدهای مختلف برای اعضای مجمع عمومی سازمان تشریح شد. 4- ارتباط هیئت رئیسه با بازرسین محترم سازمان : که ارتباط نزدیک و مستمر در جریان اقدامات گوناگونی سازمان داده شده است. 5- پیگیری مصوبات مجامع عمومی سازمان: در زمینه پیگیری مصوبات و نتایج جلسات کارشناسی اعضای مجمع در دفتر وزیر محترم بهداشت و درمان و نیز موضوع فروش ساختمان الوند اقدامات وسیع و دامنه داری صورت گرفته است. 6- اتخاذ موضع در قبال تحولات جامعه و نظام سلامت: در مواردی مانند تعرفه از بیانیه شجاعانه ریاست کل محترم دفاع و              بیانیه ای در تأیید آن صادر شده است، در بهار سال 94 مکاتبه با معاونت نظارت و برنامه ریزی سازمان در زمینه مالیات جامعه پزشکی، شرکت در جلسات کارشناسی نظام سلامت در وزارت بهداشت، مجلس شورای اسلامی و ...، پاسخ کتبی و مصاحبه در برابر هجمه تبلیغاتی و رسانه ای به جامعه پزشکی و ... 6- پیگیری اجرای مصوبات مجمع عمومی درباره ساختمان معروف به الوند: ابلاغ ریاست کل محترم برای رئیس مجمع به عنوان نماینده تام الاختیار در تعیین تکلیف این ساختمان، فعالیت مؤثر و همکاری صمیمانه معاونت پشتیبانی سازمان آقای دکتر گلعلیزاده در این رابطه اعم از تخلیه ساختمان و تلاش برای مکاتبات و انجام کارشناسی توسط کارشناسان رسمی دادگستری نسبت به واحدهای ساختمان الوند و پیگیری مستمر و دریافت پاسخ کارشناسی در 15/5/94، ارتباط با بازرسین مجمع عمومی برای پیشبرد برنامه های تعیین تکلیف ساختمان الوند و نهایتاً تشکیل جلسات 21/5/94 و 22/5/94 در کمیته ای متشکل از نماینده شورای عالی (به انتخاب ریاست کل) خزانه دار، معاونت پشتیبانی و بازرسین برای رسیدن به نتایج عملی و تدوین برنامه ادامه عملیات مربوطه.

 

4- گزارش بازرسین سازمان:

ابتدا دکتر کاظمی، سپس دکتر بابائی و سرانجام دکتر چنگیزی بازرسین منتخب دوره قبل مجمع عمومی به شروع گزارش خویش پرداختند. به طور فشرده: ایشان اعلام کردند که نتیجه حسابرسی روندهای مالی سازمان در سال 1393 «مطلوب» گزارش شده است. مواردی مانند بررسی هزینه های سازمان و صورت اقلام آن، ایراد حسابرسی و بازرسی به علت اینکه شهرستان ها عمدتاً خود را مستقل فرض می کنند و در گزارش دهی همکاری ندارند، مطالبات سازمان از «نوین حکمت» و پیگیری وصول آن و تلاش بازرسین در این رابطه، عدم وجود پایان کار و سند برای ساختمان ستادی سازمان نظام پزشکی، مشکلات شرکت لیزینگ خودرو و مسائلی که پیش آمد و چند نفر از همکاران اعتماد کردند و متضرر شده اند، ارائه طرحی برای خزانه داری کل و برشمردن فواید آن و ...

موارد فوق الذکر با ارائه اسلایدها و آمار و ارقام از سوی بازرسین تشریح شدند که با توجه به جمع بندی نظرات اکثر اعضای حاضر در مجمع عمومی سازمان، امیدوریم به طور مکتوب و مشروح در اختیار اعضای سازمان قرار بگیرد و در گزارش حاضر ارائه جداول و آمارها مقدور نبوده است.

 

5- توضیحات معاونت پشتیبانی سازمان:

سپس دکتر گل علیزاده معاونت محترم پشیتبانی سازمان پشت تریبون قرار گرفته و جهت تنویر افکار بیانات مبسوطی به شرح زیر اظهار کردند: 1- فضای باز برای بازرسی سازمان ایجاد شده و برخلاف گذشته ها هیچ ممیزی صورت نمی گیرد. 2- انتخاب حسابرس از سال 92 و 93 در اختیار بازرسین قرار گرفته و پس از تأیید هیأت رئیسه مجمع عمومی با مؤسسه منتخب بازرسین قرارداد منعقد می شود. 3- در خصوص «نوین حکمت»، حسابها و مطالبات برمی گردد به سال های 88 تا 92-93، در سال 92 معاونت پشتیبانی (دکتر گل علیزاده) ورود کرده و سی میلیارد پول سازمان را با مکاتبه در سال 1392 پیگیری کرد که 16 میلیارد ریال وصول بقیه به صورت چک گرفته شد. 4- در مورد ساختمان ستاد مرکزی، در سال 86-85 معامله صورت گرفته و چون در موارد فراوانی تغییر کاربری داده شده، اخذ پایان کار منوط به پرداخت. 4- 5 میلیارد تومان است و به همین دلیل سند اخذ نشده است. 5- در خصوص بودجه و هزینه ها, ایشان توضیح دادند که همه شهرستان ها باید بودجه داشته باشند به جز موارد معدودی این طور نیست. تمام هزینه های سازمان مطابق بودجه مصوب شورای عالی انجام گرفته و عمدتاً در حوزه های انتظامی و دعوت از کارشناسان جلسات کشوری و ارکان سازمان، جلسات کمیسیون ها که در این دوره به شدت فعال بوده اند، هزینه انجام گرفته است. 6- تدوین مقررات استخدام برای نظام پزشکی کل کشور و آئین نامه مربوطه تهیه شده و عمدتاً به نفع پرسنل و کارکنان شهرستان ها خواهد بود که به شدت در محرومیت هستند. این آئین نامه در اختیار شورای عالی سازمان قرار داده شده و ضمناً نظرات پرسنل شریف سازمان هم به شورای عالی ارسال شده است. 7- از مدیر روابط عمومی وقت سازمان بعلت انتشار غیرمجاز  نشریه خاصی و استفاده شخصی از سود حاصله شکایت انجام گرفته که در مراحل دادگاه است. 8- در خصوص باشگاه مجازی اولین بار پشتیبانی سازمان ورود کرده و دستور موقت قضائی برای فسخ قرارداد گرفته ایم. 9- مطالبات شهرستان ها از محل تبصره 7 ماده 13 (صدور پروانه) مربوط به سال های 92 و 93 کاملاً پرداخت شده است. 10- در خصوص مطالبات و بدهکاری سازمان مربوط به سنوات قبل نیز به معاونت های وقت برمی گردد و برای پیگیری در حال حاضر اسنادی در دسترس نیست.

 

6- بررسی آئین نامه مجمع عمومی سازمان:

اعضای مجمع عمومی حاضر در جلسه با امضای نامه ای با 33 امضا خطاب به رئیس مجمع عمومی اعلام فرموده بودند که پیش نویس ارائه شده جهت بازنگری به شورای عالی سازمان باز گردانده شود. در پیوست نامه فوق الذکر دوستان امضا کننده جمع بندی نظرات خود را در خصوص نقائص و ایرادات پیش نویس ارائه کردند که مقرر شد طی نامه ای با شورای عالی سازمان مکاتبه و موارد عیناً منعکس و انشالله پس از اصلاح در کمیسیون طرح ها و لوایح و تصویب در شورای عالی سازمان، در مجمع عمومی سال بعد به رأی گذاشته شود.

 

7- اعتراض همکاران داروساز:

تعداد 31 نفر از اعضای حاضر در مجمع عمومی نامه ای را امضا کرده و در اختیار هیأت رئیسه قرار دادند که در آن خواستار شده بودند اعترض آن ها نسبت به بی تفاوتی و سکوت سازمان در خصوص سرنوشت داروسازان در مجمع عمومی مطرح شود. به دلیل ضیق وقت متأسفانه فرصت در دستور قرار گرفتن این مورد ایجاد نشده نامه فوق الذکر عیناً برای شورای عالی سازمان و ریاست کل محترم جهت اقدام مقتضی ارسال خواهد شد.

 

8- نامه معاونت نظارت و برنامه ریزی سازمان:

از سوی دکتر جهانگیری نامه ای با شماره 25893 مورخ 18/5/94 خطاب به ریاست کل سازمان صادر شده است که در اختیار هیأت رئیسه قرار گرفت و در آن اعلام شده است سیستم مالی تمامی شهرها و مراکز استان ها به جز تهران بزرگ از تاریخ 15/2/94 به دستور ریاست کل محترم به خود رؤسای نظام پزشکی واگذار شده و تمامی دریافتی ها شامل حق عضویت معوقه و سال جاری و حق صدور پروانه مطب در نظام پزشکی های شهرستان انجام گیرد. ضمناً در نوع امضای پروانه ها نیز از نظام پزشکی سراسر کشور نظر خواهی شده و 2/69% به پیشنهاد امضای کلیه پروانه های مطب اعم از شهرستان ها و مراکز استان با دو امضای رئیس کل سازمان و رئیس نظام پزشکی مربوطه رأی داده اند.

 

9- انتخابات هیأت رئیسه مجمع و بازرسین سازمان:

در ادامه با استقرار هیأت رئیسه سنی، مراحل انتخابات مجمع عمومی انجام گرفت. از تعداد 241 نفر که می توانستند در مجمع عمومی شرکت کنند، تعداد 167 نفر در جلسه حاضر بودند.

با کمک معاونت پشتیبانی و بازرسی سازمان، ابتدا افرادی که کاندیدای شرکت در انتخابات هیأت رئیسه بودند داوطلب شدند و اسامی زیر ثبت شد: دکتر صادق خدام، دکتر مسعود جوانبخت، دکتر علیرضا اسپید، خانم فرحناز محمدی سعادت، دکتر حجت الله یزدان شناس، دکتر لاله تدین و دکتر عباس آقازاده.

سپس افرادی که برای بازرسی کاندیدا بودند داوطلبی خود را به شرح زیر اعلام کردند: دکتر غلامرضا مسعودی، دکتر محمدرضا اقبالی، دکتر بیژن بابائی، دکتر کمال بیگی، دکتر علی چنگیزی، دکتر علی سالاریان، دکتر سعید کاظمی.

پس از دریافت برگه های اخذ رأی توسط اعضای مجمع عمومی، مراحل نوشتن آرا و اخذ رای  انجام و در نهایت، هیأت رئیسه سنی نتایج انتخابات را به شرح زیر اعلام کردند:

بازرسین: 1- دکتر علی چنگیزی، 2- دکتر علی سالاریان، 3- دکتر محمدرضا اقبالی به عنوان بازرسین اصلی و دکتر بیژن بابائی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

هیئت رئیسه مجمع عمومی: 1- دکتر عباس آقازاده، 2- دکتر علیرضا اسپید، 3- دکتر لاله تدین، 4- مسعود جوانبخت.

طول دوره بازرسی یکسال و طول مدت هیأت رئیسه مجمع عمومی مطابق آئین نامه حاضر دو سال است.

 

10- طرح تحول سلامت و بحث آزاد:

به علت نبودن فرصت کافی و الزام بسیاری از دوستان برای بازگشت به شهرستان ها، مجمع عمومی نتوانست وارد این دستور شود. به دنبال فراخوان هیأت رئیسه افرادی برای شرکت در دو محور مقاله داده و ثبت نام کرده بودند:

طرح تحول سلامت: دکتر مجد- آمل، دکتر بابائی- زنجان، دکتر ابوالقاسم صادقپور- گناباد، دکتر مهدی نصیری- اسکو، دکتر محمدرضا وکیلی نیا- کاشمر، دکتر اصغر مهدوی- میانه، دکتر مهرابی بهار- مشهد، دکتر حسین صالحی مقدم- شاهرود.

بحث آزاد: دکتر الیاس مرادی- استهبان، دکتر محمدرضا تقوی- بندرگز، دکتر رستم زاده- ارومیه، دکتر محمدرضا هاشم زاده- خوی، دکتر رمضانی- کرج، دکتر مهدی زاده- زرند، دکتر سعید فتاحی- مینودشت.

متأسفانه به دلیل ضیق وقت مجمع عمومی نتوانست از بیانات و نظرات این عزیزان در جلسه جمعه 23/5/94 استفاده ببرد.

 

11- جمع بندی پیشنهادها و نظارت اعضای مجمع عمومی:

در خلال اجلاس مجمع عمومی و در انتهای آن، به طور کتبی (که نامه ها موجود است) و نیز با مراجعات شفاهی اعضای مجمع عمومی پیشنهادهائی مطرح کردند که اهم آنها عبارتند از:

1- برگزاری مجمع عمومی در دو روز در سال های آینده که بتوان به طور کامل گزارش ها را دریافت کرد و مباحث را شنید و تصمیم گیری کرد.

2- دریافت گزارش ارکان سازمان به طور کتبی قبل از برگزاری مجمع، که امکان مطالعه و بررسی و طرح پیشنهاد و قدرت تصمیم گیری را افزایش می دهد. در مواردی مانند گزارش بازرسین و بررسی جداول مالی، چند لحظه مشاهده برای اظهار نظر و یا احیاناً رأی دادن کافی نیست.

3- چاپ گزارش بازرسین، شورای عالی، ریاست کل و هیأت رئیسه مجمع مربوط به این اجلاس به همراه پاسخ ارکان و مسئولین از سازمان که درباره آنها اظهارنظر شده است، و ارائه مکتوب این مجموعه به همه اعضای مجمع عمومی. به دلیل فشردگی و ضیق وقت برخی گزارش ها نیمه کاره مانده، برخی گزارش ها تشریح نشده و برخی گزارش ها نیز نیاز به مطالعه و پیگیری دارند.

4- بسیاری از اعضای مجمع عمومی 23/5/94، نگرانی عمیق خود را از عدم امنیت شغلی کافی برای فعالین حرف پزشکی ابراز و از ریاست کل محترم و شورای عالی سازمان خواستار اتخاذ راهکارهای مناسب و تدابیر مؤثری در این رابطه شدند./ق

 

دکتر عباس آقازاده

رئیس مجمع عمومی سازمان

 

روتیتر