سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 18 فروردین 1397

دیدار رئیس و معاونان نظام پزشکی تهران بزرگ با ریاست کل سازمان


به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، صبح شنبه مورخ 18 فروردین ماه دکتر پیوندی رئیس نظام پزشکی تهران بزرگ و تنی چند از معاونان وی در دفتر دکتر فاضل ریاست کل سازمان نظام پزشکی حضور یافته و با ایشان دیدار کردند.

در این دیدار آقای دکتر فاضل ضمن تبریک سال جدید از خدمات و زحمات نظام پزشکی تهران بزرگ قدردانی نمودند.

گفتنی است هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ نیز مسائل مربوط به طرح ترافیک ، مالیات و معضلات حقوقی جامعه پزشکی را مطرح کردند ودر ادامه دکتر فاضل خواستار رسیدگی و پیگیری سریع تر مسائل مرتبط با جامعه پزشکی بویژه موارد فوق شده و برهمکاری مشترک و صمیمانه سازمان کل نظام پزشکی تاکید نمودند.

روتیتر