سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 08 آذر 1393

معاون درمان وزیر بهداشت: هنوز پرداختی بر اساس کتاب ارزش گذاری انجام نشده است/تعرفه تمامی رشته های پزشکی رشد مناسب داشته است

 

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی ،دکتر محمد آقاجانی در  اولین نشست دوره ای با نشریات تخصصی حوزه سلامت در خصوص کتاب ارزش گذاری  نسبی خدمات سلامت و تعرفه ها اظهار داشت: این کتاب اقدامی است که حدود2دهه موردمطالبه جامعه پزشکی ،مراکزدرمانی و بیمارستان های سراسر کشور بوده است.

 

وی افزود: از این رو انتظارمی رود که با استمرار آن عدالت نسبی بین رشته های مختلف پزشکی از حیث درآمد و تعرفه و عدالت درون رشته ای ایجاد شود.

 

وی با اشاره به اینکه هنوز بر اساس کتاب ارزش نسبی پرداختی در مراکز درمانی انجام نشده است ؛ادامه داد:برخی از مراکز درمانی تعرفه های کتاب ارزش گذاری نسبی خدمات را اجرا کرده و برخی دیگر نیز در حال اجرای آن هستند و هنوز در هیچ بیمارستانی پرداختی بر مبنای این کتاب صورت نگرفته تا پزشکی در خصوص میزان دریافت خود قضاوت کند.

 

معاون درمان وزارت بهداشت تصریح کرد:طراحی کتاب ناظر بر این است که تمامی رشته های پزشکی اعم از جراحی، داخلی، توانبخشی و رشته های مختلف پاراکلینیک و ... نیز دیده شده اند و تغییرات مناسبی در تعرفه خدمات رخ داده است.

 

وی ویزیت بستری و مشاوره های آن را در طب حائز اهمیت دانست و گفت: این امر به طور کامل در این کتاب لحاظ شده و  توجه ویژه ای بر طب بالینی ؛ویزیتها ؛ تشخیص ها و اقداماتی که بر بالین بیمار انجام می شود نیز صورت گرفته است.

 

آقاجانی با بیان اینکه معاینه دقیق و توجه کامل پزشک بر بالین بیمار از اقدامات پاراکلینیک جلوگیری می کند ؛اظهارداشت:با رعایت این موارد طب از لحاظ کیفی ارتقاء می یابد.

 

وی در ادامه با اشاره به اینکه عمده درآمد پزشکان داخلی ،عفونی و  روانپزشکان و گروههای مشابه از طریق دریافت ویزیت است ؛گفت :این موضوع درکتاب ارزش گذاری لحاظ شده است ؛همچنین متخصصین بیهوشی هم در این کتاب به طور کامل دیده شده اند و تعرفه آنها متناسب با کتاب رشد خواهد کرد.

 

به گفته آقاجانی گروهی در این کتاب نیست که خدماتشان دیده نشده و رشد متناسبی پیدا نکرده باشد.

 

معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به این که در کتاب مذكوربه گروه های غیر پزشکی هم که در امر درمان نقش مهمی دارند ؛ توجه شده وبه طورقطع از منافع کتاب بهره مند خواهند شد،افزود: تعرفه ها چندین جزء دارد،به همين خاطر اصلاح و ارتقاء تعرفه ها فقط به معنای افزایش دستمزد پزشکان نیست و سایر کارکنان از جمله پرستاران وحتی خود بیمارستان هم برای ارتقا خدمات از آن بهره مند میشود .

 

وی ادامه داد: در واقع تعرفه محلی برای ورود منابع به بیمارستانهاست که تا امروز محدود بوده و نارضایتی بیماران را از ارائه خدمات در برداشته است ؛بنابر این از محل اصلاح  تعرفه در آینده نزدیک شاهد افزایش کیفیت خدمات در مراکز بهداشتی و درمانی خواهیم بود.

 

 

 

 

***اکثریت جامعه پزشکی مدافع کتاب ارزش گذاری نسبی خدمات هستند

 

در ادامه این نشست دکتر اولیایی منش مدیرکل تعرفه و استاندارد معاونت درمان در خصوص نارضایتی برخي اعضاي جامعه پزشکي از تعرفه ها گفت :شواهدی در این زمینه وجود ندارد البته ممکن است ازبرخی افراد در میان جامعه بزرگ پزشکی انتقادهایی شنیده باشیم اما اغلب از این کار حمایت می کنند و مدافع آن هستند.

 

وی افزود: این کتاب بعد از 29 سال بازنگری شده و تا قبل از آن ناعادلانه بود که جامعه پزشکی به طور کامل نسبت به آن واقف است.

 

وی خاطرنشان کرد:شخصا معتقدم اگر کتاب عملیاتی و در عمل منجر به پرداخت هایی شود ما با این مواضع رو به رو نخواهیم بود.

 

***دستمزدهای غیرمتعارف وارد کتاب ارزش گذاری نسبی خدمات نمی شود

 

معاون درمان وزارت بهداشت در ادامه ی این نشست با اشاره به اینکه  طی شش ماه با 28 انجمن تخصصی و فوق تخصصی صدها جلسه کارشناسی داشتیم ؛افزود : از نظرات کارشناسی خبرگان همه رشته های  پزشکی بهره مند شدیم که حضور انجمن ها و کسب نظرات آنها به معنای تامین صدر درصدی نظرات نیست؛ زیرا ممکن است آنها نظراتی داشته باشند که نظم کتاب را مختل کند.

 

آقاجانی با بیان اینکه نسبت خدمات باید عادلانه باشد ؛تصریح کرد: قبل از تصویب کتاب مهر و امضای 28 انجمن که بدنه کارشناسی پزشکی هستند را اخذ نمودیم.

 

طبق گفته وی بازخورد سراسر کشور حکایت از رضایتمندی گسترده جامعه پزشکی دارد و نارضایتی ها موردی بوده و به علت عدم اطلاع از کتاب و وجود 5 هزار کد اصلی متفاوت با کتاب قبلی است.

 

وی با بیان اینکه مدعی نیستیم که در میان حجم عظیم کدهای خدمات هیچ نقطه ضعفی وجود ندارد،اذعان داشت : اشراف همکاران به جزییات کتاب و نحوه اعمال کدهای آن زمانبربوده و پزشکان معدودی هستند که همیشه صدای آنها می آید زیرا درگذشته به دستمزدهای بسیار بالا (مبالغ چند میلیونی یا استثنائا چند ده میلیونی )در بازارآشفته ی مالی سلامت عادت کرده بودند در حالی که روا نیست دستمزدهای غیر متعارف آنها وارد کدهای این کتاب شود.

 

وی تاکید کرد:به دنبال اجرای عدالت نسبی در بین رشته ها با تکیه بر منابع موجود هستیم.

 

معاون درمان وزارت بهداشت همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار سازمان نظام پزشکی مبنی بر اینکه آیا معیار ارزش گذاری نسبی خدمات ؛کتاب تعرفه 84 است ؛گفت: اصولا معیار، کتاب تعرفه سال 84 نیست اما بر اساس اسکلت و چارچوب آن و متناسب با منابع بیمه طراحی شده است .

 

وی ادامه داد: کتابی که هم اکنون به عنوان ارزش گذاری نسبی خدمات منتشر شده براساس کارکارشناسی سازمان نظام پزشکی؛وزارت بهداشتٰ؛انجمنها و دبیرخانه شورایعالی بیمه است که معیار آن کتاب قبلی ارزش های نسبی است که تا 31 شهریور در کشور جاری و ساری بوده است.

آقاجانی اظهارداشت:هیچ خدمتی ارزش آن کاهش نداشته بلکه همه خدمات متناسب با ارزش خود افزایش هم داشته اند.

 

***کاهش چشمگیر تعرفه خدمات در دو بخش دولتی و خصوصی و تمام وقت شدن پزشکان متخصص

 

وی در ادامه این نشست یکی از دلایل عدم اجرای تمام وقت شدن پزشکان در مراکزدولتی را تفاوت زیاد در تعرفه های بخش خصوصی و دولتی دانست که باعث می شد تاکنون بحث پزشکان متخصص تمام وقت در بیمارستان های عمومی عملی نشود.

 

معاون درمان وزارت بهداشت به فاصله بسیار زیاد تعرفه های بخش خصوصی و دولتی اشاره کرد و گفت :دراجرای کتاب ارزش گذاری اتفاق خوبی در جهت کاهش فاصله تعرفه بین این دو بخش رخ داد بطوری که فاصله 10 برابری به 2 برابر کاهش یافته است.

 

وی با بیان اینکه فاصله تعرفه خدمات بستری 10 به یک بود ؛ افزود:تعرفه خصوصی در مجموع 2 برابر شده و از طرفی با اعمال نظارت وحذف پرداختهای غیررسمی در بخش خصوصی ؛تعرفه ها کنترل و فاصله برای پزشکان تمام وقت به 2 برابررسیده است یعنی دستمزد یک جراح و متخصص تمام وقت دربیمارستان دولتی و خصوصی در خدمات بستری 1 به 2 است.

 

 

آقاجانی همچنین به فاصله 4 برابری تعرفه خدمات سرپایی در دو بخش دولتی و خصوصی اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: هم اکنون فاصله بین خدمات سرپایی تشخیصی و درمانی برای پزشکان تمام وقت دولتی با مراکز خصوصی 2 دهم برابر شده است یعنی فقط بیست درصد اختلاف دارند که از طریق اعمال کدهایی که با لفظ () به عنوان خدمات سرپایی و تعیینk  بیست هزار تومان اتفاق افتاده است و فاصله بین دو بخش کاهش جدی  درراستای تحقق سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری برای تمام وقت شدن پزشکان  داشته است.

انتهای خبر / ر

روتیتر