سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 12 خرداد 1395

بیانیه شورای عالی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تعرفه های پزشکی سال 1395

به گزارش اداره كل روابط عمومي و اموربين الملل سازمان نظام پزشكي متن اين بيانيه به شرح ذيل مي باشد.

بیانیه شورای عالی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

در خصوص تعرفه های پزشکی سال 1395

 

اعلام تعرفه های خدمات پزشکی برای سال 1395 طی روزهای اخیر ، شورای عالی نظام پزشکی و قاطبه اعضای این سازمان را در بهت وحیرت فروبرده است .

در آبان ماه سال گذشته ، مصوبات کمیسیون تعرفه شورای عالی سازمان به ریاست کل محترم سازمان  و شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور در خصوص تعرفه های خدمات پزشکی سال 1395 ارسال شد.

انتظار منطقی این بود که پس از طی مراحل مختلف در ابتدای سالجاری  ، از سوی هیات وزیران تعرفه های جدید برای سال 1395 اعلام شود . متاسفانه پس از گذشت 75 روز، تعرفه های اعلام شده از سوی هیات محترم وزیران نیز اختلاف فاحش و تفاوت آشکاری با مصوبات کمیسیون تعرفه شورای عالی سازمان داشته و همانطوریکه ریاست کل محترم سازمان با استدلالات بنیادین خود در رسانه ها اعلام نموده اند با تمسک به سناریوهای تکراری  سالیان گذشته ، که همواره رسیدن به تعرفه های واقعی را در خدمات پزشکی دور از دسترس قرار داده است ، متاسفانه بار دیگر تصمیماتی اتخاذ شده است که بنیاد اقتصاد سلامت در بخش های دولتی ، عمومی و خصوصی را به خطر انداخته است .شورای عالی سازمان نظام پزشکی  به ضرورت مطلق اعلام ارزش واقعی تعرفه های خدمات پزشکی در عرصه های مختلف معتقد است. اعلام ارزش واقعی تعرفه های پزشکی ، دستاوردهای فرهنگی برجسته ای را بدنبال خواهد داشت و مردم شهید پرور میهن اسلامی مان با  وقوف و آگاهی بیشتری از خدمات بهداشتی ، درمانی و تشخیصی استفاده خواهند کرد . سازمان نظام پزشکی نیز بعنوان نماینده قانونی و رسمی فعالین حرف پزشکی ، با علم و آگاهی از شرایط اقتصادی اجتماعی ، هرگز حاضر نخواهد شد که مردم سنگینی بار ارزش واقعی تعرفه ها  را بر دوش خود احساس نمایند. بنابراین شورایعالی سازمان نظام پزشکی در راستای  همراهی با مردم و دولت تدبیر و امید ، هدف  رسیدن به تعرفه های واقعی در مسیری متناسب با افزایش پوشش    بیمه ای و تامین بودجه و اعتبارات کافی را برای سازمانهای بیمه گر ، دنبال می کند.

از آنجائیکه اعلام ارزش واقعی تعرفه های پزشکی به یک ضرورت مرحله ای بسیار با اهمیت تبدیل شده است این خواسته بحق و عادلانه جامعه پزشکی باید از عموم مسئولین و مراجع ذیربط مطالبه شود .

 

 

 

لذا در حمایت قاطع از اقدامات و اظهارات و اعلام مواضع شفاف و صریح ریاست کل محترم سازمان ، شورای عالی سازمان نظام پزشکی از معاونت محترم ریاست جمهوری خواستار است تعرفه های اعلام شده فعلی هیات وزیران جهت بازنگری و انطباق نسبی با اجرای عدالت در زمینه اقتصاد سلامت ، را به شورای عالی بیمه خدمات درمانی بازگردانده تا  نقطه نظرات سازمان نظام پزشکی و کارشناسان محترم وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در آن لحاظ شود.

شورای عالی سازمان نظام پزشکی از مسئولین محترم نظام جمهوری اسلامی ایران مصرانه خواهان توجه مدبرانه به موضوع تعرفه های خدمات پزشکی بوده و مراتب نگرانی عمیق خود را از بروز اختلال در مسیر رشد و توسعه سلامت کشور بدلیل چنین تصمیماتی اعلام می نماید.

درپایان از ریاست کل محترم سازمان تقاضا داریم همچنان با حضور فعال و تاثیرگذار خویش در جلسات شورای عالی بیمه خدمات درمانی ، نقطه نظرات فنی و کارشناسی را ارائه نموده و کماکان مدافع  پیشرو مواضع سازمان در تدوین سیاستهای کلان سلامت باشند.

 

شورای عالی سازمان نظام پزشکی

 

روتیتر