سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 10 مرداد 1394

عملکرد نظام پزشکی بر محور مشکلات صنفی و مسائل حرفه ای پزشکان است

دکتر فرزاد فرقان عضو شورایعالی سازمان نظام پزشکی در گفتگو با خبرنگار این سازمان با اشاره به اینکه یکی از آفت هایی که در دوره گذشته نظام پزشکی به آن مبتلا شده بود سیاست زدگی و عملکرد بر اساس منویات سیاسیون بود ؛ اذعان داشت : عملکرد نظام پزشکی در دوره اخیر بر محور اقبال سیاسیون نیست و ریاست کل آن هم معیار عملکردش سیاسی نیست که این امر خیلی مهم است و نقطه قوتی برای سازمان  محسوب می شود .

وی با اشاره به اجرایی شدن طرح تحول در نظام سلامت که همه جنبه های جامعه پزشکی را تحت تاثیر قرار داد؛ افزود: شاید سرعت برنامه های طرح تحول بیشتر از سرعت تصمیم گیری نظام پزشکی در رویارویی با مسائل پیش آمده برای جامعه پزشکی بود که نظام پزشکی موضع خوبی در قبال آن نگرفت .

وی به عدم اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع و سطح بندی خدمات در طرح تحول اشاره کرد و ادامه داد :  در برنامه های چهارم و پنجم توسعه و ابلاغیه مقام معظم رهبری در حوزه سلامت به نظام ارجاع و سطح بندی خدمات توجه شده بود امادر طرح تحول توجهی به این موارد نشد و نظام پزشکی نیز موضع گیری مناسبی دراین زمینه نداشت .

وی در خصوص اصول دموکراتیک حاکم بر سازمان نظام پزشکی اذعان داشت :در قانون سازمان نظام پزشکی اصولا فرآیند دموکراتیک حاکم است ولیکن در دوره های قبل دچار اختلال شد و قدرت در حوزه رئیس کل و عوامل اجرایی آن بود اما در دوره اخیر این موضوع را نداشتیم و عملا فرآیند دمو کراتیک بودن ارکان نظام پزشکی دیده شد و رئیس کل خود را محور تمام مسائل ساختار نظام سلامت قرار نداد وشورایعالی در جایگاه واقعی خود دیده شد .

فرقان با بیان اینکه در دوره اخیر ریاست کل سازمان اهمیت بیشتری برای شورایعالی قائل است ؛ تصریح کرد : در مواقعی که لازم بوده شورا حضور فعال داشته و با توجه به  حاکم بودن فرآیند دموکراتیک آئین نامه مجمع عمومی به عنوان عالی ترین مرجع مورد بازنگری قرار گرفت تا جایگاه آن به عنوان بالاترین مرجع تصمیم گیری بهتر تبیین گردد در حالی که در دوره های قبل مجمع بصورت تشریفاتی تشکیل و منویات رئیس کل اجرایی می شد .

 

عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به اینکه مجمع جایگاه واقعی خود را پیدا کرده است ؛ خاطرنشان کرد : هدف شورایعالی در تدوین آئین نامه مجمع عملا رساندن آن به جایگاه واقعی خود به عنوان مرجع اخذ تصمیم و ابراز اراده جمعی اعضاء است.

به گفته وی روند دموکراتیزه شدن قانون به نوعی در دوره جدید مشاهده می شود که در دوره قبل در حوزه ریاست بود .

*** نظام پزشکی عملا در سیاستگذاری های کلان سلامت نقشی ندارد

رئیس نظام پزشکی شهرستانهای فومن و شفت با اشاره به اینکه براساس قانون نظام پزشکی باید در سیاست گذاری برنامه های نظام سلامت حضور فعال و مشورتی داشته باشد ؛ گفت : در برنامه های نظام سلامت  نظام پزشکی به عنوان مرجع جامعه پزشکی مشاهده نمی شود و عملا در سیاستگذاری های کلان حضور ندارد .

وی با بیان  اینکه بین نظام پزشکی و ارگان های مرتبط با سلامت ارتباط مناسبی وجود ندارد افزود :حتی در ارتباط با سازمانهای بیمه گر هم هیچ تعاملی با نظام پزشکی به عنوان جایگاه مشورتی مشاهده نشده است.

فرقان دلیل نارضایتی وعدم موفقیت جامعه پزشکی را در اجرای برنامه های نظام سلامت، بی توجهی به نقش و کارایی بالقوه نظام پزشکی دانست و ادامه داد : طبق قانون باید سازمان نظام پزشکی در تنظیم روابط شاغلان حرف پزشکی با دستگاههای ذیربط حضور داشته باشد در حالی که این امر مشاهده نمی شود اما در حوزه چالش برانگیز نظارت این سازمان را همراه کردند.

***هجمه ها علیه جامعه پزشکی بدلیل مباحث بین وزارت بهداشت  و نظام پزشکی  است

عضو شورای عالی نظام پزشکی در خصوص هجمه های رسانه ای  که اخیرا علیه جامعه پزشکی شدت یافته اذعان داشت : هجمه مهندسی شده ای در کار نیست بلکه مشکلات در داخل خود جامعه پزشکی است و علت برخورد رسانه ای به دلیل مباحث بین نظام پزشکی و وزارت بهداشت است که خوراک تبلیغاتی و رسانه ای شده است.

وی با اشاره به اینکه  وزارت بهداشت به نوعی بستر بی حرمتی ها نسبت به جامعه پزشکی را فراهم کرده است اظهار داشت : رسانه ها از این فضای گل آلود استفاده کرده و تقدس پزشکی آسیب دیده است و هم اکنون نظام پزشکی در شرایط خاصی  قرارگرفته که عملا به هر جهتی که حرکت می کند آسیب می بیند و رویکرد ما باید این باشد که جامعه پزشکی با رفتار درست خود این مسائل را خنثی کنند.

 وی با تاکید براینکه نظام پزشکی باید برای ارتباط با بدنه جامعه پزشکی تلاش کند افزود: به حدی درگیر مسائل جاری حوزه سلامت شدیم که از ارتباط با بدنه غافل شده و فعالیت ها و اطلاع رسانی مناسب در جامعه پزشکی انجام نشده ا ست .

فرقان خاطرنشان کرد :باید با جلب اعتماد و همکاری با جامعه پزشکی تعامل مناسب را ایجاد کنیم که این امر زمان بر است چون همکاران نسبت به مسائل حوزه سلامت و خود جامعه پزشکی بی انگیزه هستند.

*** آینده جامعه پزشکی نیازمند تحول بزرگ در عرصه سلامت است

رئیس نظام پزشکی شهرستان های فومن و شفت با بیان اینکه با توجه به شرایط فعلی آینده جامعه پزشکی را خوب ترسیم نمی کنم ، گفت : آینده جامعه پزشکی نیاز به یک تحول  بسیار بزرگ دارد و زمانی آینده ای روشن و خوب دارد که هر ایرانی یک پزشک خانواده و یک پرونده سلامت داشته باشد و بیمار برای درمان خود بصورت رها شده به پزشک مراجعه نکند و نظام ارجاع در جامعه تبیین شود که این امر نیازمند فرهنگسازی است .

انتهای پیام

روتیتر