سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 27 دی 1394

حضور رادیولوژیست ها در نظام پزشکی

 شنبه بعداز ظهر جمعیتی 400 نفره از متخصصین رادیولوژی به سازمان نظام پزشکی آمدند و ضمن اعتراض به رفتارهای صورت گرفته با آنان که در تجمع صبح همان روز در مقابل وزارت بهداشت رخ داده بود به گفتگو با یکدیگر پرداختند.متخصصین رادیولوژی که در سالن های سازمان نظام پزشکی با حضور برخی از اعضای هیات مدیره انجمن رادیولوژی به آرامی و با مدیریت خودشان به اظهار نظر می پرداختند خواستار حضور مسئولین این سازمان شدند که  دکتر جهانگیری معاون نظارت و برنامه ریزی ، قائم مقام معاونت انتظامی و مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل در جمع آنان حاضر شدند.متخصصین رادیولوژی پس از بحث و تبادل نظر ضمن استماع سخنان مسولین و منتخبین خودشان در پایان این حضور 3ساعته به جمع بندی پرداختند.

روتیتر