سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 08 خرداد 1398

هشدار نظام پزشکی در خصوص مکاتبات جعلی


به گزارش اداره کل روابط عمومی در متن این اطلاعیه آمده است:

نظر به دریافت گزارشاتی مبنی بر انجام مکاتبات جعلی با سربرگ سازمان نظام پزشکی مجددا به استحضار می رساند مشخصات و شماره تماس اعضای سازمان نظام پزشکی در بانک اطلاعاتی این سازمان موجود بوده و به هیچ عنوان درخواستی از طرف نظام پزشکی جهت ارسال این اطلاعات از طریق مکاتبه، تلفن و فکس از هیچ فرد و مرکزی صورت نمی پذیرد.

سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

روتیتر