سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 16 اسفند 1395

نیازمند حرکت به سمت پژوهش محوری هستیم


به گزارش خبرنگار نظام پزشکی دکتر علیرضا زالی رییس کل سازمان نظام پزشکی در اولین نشست روسای حوزه های پژوهشی هشت گانه سازمان نظام پزشکی که دوشنبه 16 اسفندماه جاری در محل این سازمان برگزار شد با اشاره به این که بسیاری از زیرساختهای نظام پزشکی بر مبنای پژوهش استوار نبوده است ، بیان داشت : تغییر و تبدیل به سمت پژوهش محوری سخت است و نیازمند یکسری پیش شرط ها از جمله تدوین نقشه راه ، تشکیل شورای پژوهشی به عنوان یک بخش پیشتاز در این عرصه و ترویج و گسترش پژوهش در سطح کشور بود که توانستیم این بسترها را مهیا کنیم تا زمینه تجربه تغییر پارادایمی و ساختاری حاصل شود.

وی تشکیل حوزه های پژوهشی هشت گانه سازمان نظام پزشکی را یک گام آینده نگارانه عنوان کرد و افزود:  با توجه به استقرار 198 نظام پزشکی در شهرستان ها و این که روسای هر کدام از آنها از یک اتوریته مستقل برخوردارند باید حوزه های پژوهشی  در جهت ترویج پژوهش به حوزه های فعال بومی و میدانی تبدیل شوند که عملیات های مرتبط به کارهای پژوهشی را انجام داده و از تمام ظرفیت ها در این راستا استفاده کنند.

وی با اشاره به انجام متناظر سازی در شهرستان ها ادامه داد : تا کنون تجربه در حوزه های پژوهشی نداشتیم اما باید به سمت پژوهش محوری حرکت کنیم و نگاه ما به این مقوله کاملا کاربردی است و بسیاری از همکاران فعال ما در هر دو بخش دولتی و خصوصی اشتیاق زیادی به انجام کارهای پژوهشی دارند.

زالی با اشاره به مصوبه اخیر شورای گسترش دانشگاهها گفت : طبق این مصوبه بخشهای خصوصی می توانند مراکز پژوهشی داشته باشند که بیمارستان پارس تهران اولین بخش خصوصی پیشگام در این زمینه محسوب می شود.

رییس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به این که باید آمایش سرزمینی بار بیماری ها را در کشور داشته باشیم ، تصریح کرد : به دست آوردن نقشه آمایشی بار بیماری ها با نگاه بومی سازی یک ضرورت محسوب می شود ضمن آن که باید شبکه های پژوهشی را در کشور ایجاد کنیم تا تلاش ها دیده شده و از کارهای پژوهشی که در کشور انجام می شود؛ بی خبر نباشیم.

وی با اشاره به اینکه کاربرد پژوهش ها تاکنون مشاهده نشده و دیتاها در مراکز پژوهشی باقی مانده اند ، خاطرنشان کرد :نظام پزشکی شهرستان ها به عنوان زیرساختار کمک زیادی می توانند در این راستا انجام دهند تا کارهای لازم برای کاربردی شدن پژوهشها در سطح کشور انجام شود.

وی با بیان این که پژوهش در دیوار دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی محبوس شده است ، اذعان کرد : به محض اینکه اتصال افراد از دانشگاهها حذف شود از کارهای پژوهشی دور می شوند و مراکز تحقیقاتی- دانشگاهی نیز به دلیل نبود زیرساخت و اعتبارات کافی امکان اتصال به خارج از دانشگاه را ندارند که باید این خلاء ها را پرکرده و بن بست ها را از میان برداریم.

زالی با بیان این که  می توان با گفتمان پژوهش حرف ها را به کرسی نشاند ، گفت : کارهای پژوهشی کاربرد صنفی دارد و ترویج و توسعه آن در تمام نهادهای نظام پزشکی سراسر کشور دور از ذهن نیست و می توان با حرکت به سمت پژوهش محوری جایگاه رفیع پزشکان را بیش از پیش در بین گروههای مرجع جامعه ارتقا داد.

انتهای پیام / ر

(استفاده از خبر با ذکر منبع بلامانع است)

روتیتر