سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 07 مرداد 1396

چگونه اعتماد جامعه پزشكى به نظام پزشکی جلب می شود ؟

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی دكتر نويد ناصرى در يادداشتى عنوان كرد:

اگر سنگ بناى كج هفتمين دوره نظام پزشكى تصحيح نشود، اعتماد جامعه پزشكى به اين سازمان چگونه جلب مى گردد؟

اينجانب در طى چهار سال فعاليت خود در شورايعالى، در موارد مختلف دم به انتقاد يا پيشنهاد باز كردم. گرچه در اين شرايط آنچه به جايى نمى رسد، فرياد است چه رسد به انتقادى متمدنانه...

 

افزون بر يك ماه پيش از انتخابات نظام پزشكى و با اعلام برگزارى انتخابات الكترونيك، يا از روى بدبينى، يا بدليل واقع بينى ام، هشدارها، تذكرات و اعتراضاتم را همراه با برخى از اساتيد و فعالان صنفى و همكاران دورانديش و حتى نامزدهاى انتخابات، نسبت به اشكالات برگزارى الكترونيكى انتخابات به مرور فرياد زديم.

متهم شدم به بدبينى، به مخالفت با پيشرفت  تكنولوژى، به توهم توطئه و ...، اما ادامه داديم.

 

اعتماد سازى نسبت به شيوه الكترونيك ازسوى وزارت بهداشت به حدى بود كه كم كم به بدبينى خود نيز شك كردم... اما روز انتخابات نتيجه چنين شد كه همه ديديم و بدان اذعان داريم! اما...

 

معتقدم سنگ بناى دوره هفتم نظام پزشكى، كج گذاشته شده است و اين ديوار در طى چهار سال آتى، اگر بتواند تا ثريا رود، كج خواهد رفت و اعتماد جامعه پزشكى، روز به روز كاسته خواهد شد.

 

دولتمردان عزيز! چرا عادتان شده است تا حرفى مى شنويد كه در تأييد نظرات شما نيست، ضمن بى اعتنايى به آن، كمر همتى بيش از پيش به اجراى تصميمتان مى بنديد؟!

براستى تا كجا بايد شاهد اين واكنشهاى آميخته به بى توجهى به نظرات ديگران و تك روى از سوى بخش دولتى براى كل نظام سلامت باشيم؟

والله قسم كه همه سوار يك كشتى هستيم و كشتى نظام سلامت، بخش دولتى و خصوصى را از هم تشخيص نمى دهد.

 

بزرگواران! همانطور كه فرياد زديم از الكترونيكى برگزار نمودن انتخابات صرفنظر كنيد و نكرديد، حال مى گوييم چاره اى بيانديشيد تا اعتماد از دست رفته جامعه پزشكى نسبت به تنها نظام صنفى شان باز گردد.

تا فرصت باقيست بياييد اين كجى سنگ بناى نظام پزشكى دوره جديد را تصحيح كنيم.

 

معتقدم اتخاذ تصميمى براى برون رفت از اين  بحران، نه تنها هيچ هزينه منفى براى دولت در بر نخواهد داشت بلكه حتى تقبل تمام هزينه هاى مادى مترتب بر آن، نقطه عطفى است براى دولت در اوج تكريم انسانى و احترام به شأن طبيبانه جامعه پزشكى به منظور اعتماد زايى بيش از پيش به دولت و سازمان نظام پزشكى.

 

اينجانب بار مسئوليت نمايندگى همكاران را نه از بعد از منتخب شدن و ورود به هيأت مديره، كه از همان زمان هاى كانديداتورى، اختلال در روند برگزارى انتخابات، اعلام نتايج اوليه و قبل از تأييد نتايج اوليه بر دوش خود احساس مى كنم و پاى اين احساس وظيفه خود در پاسدارى از حقوق جامعه پزشكى مى ايستم.

 

اگر سلب حق رأى دادن همكاران و عدم برخوردارى از حق رأى مخفى، دردى ديگر از دردهاى نظام سلامت است، درمان هم بايد داشته باشد.

و آنهم چه كسى از جامعه پزشكى با صلاحيت تر در امر درمان.

 

شايد اعلام استعفاء اينجانب، از روى استيصال، ناچارى و صرفاً جهت برآوردن آخرين فريادهايم در صيانت از حقوق صنفى جامعه پزشكى در پايان چهار سال اخير باشد.

دكتر نويد ناصرى

دندانپزشك-متخصص ارتودنسى

عضو شورايعالى نظام پزشكى كشور

 

روتیتر