سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 22 اسفند 1395

لیست پزشکان آماه به خدمت شهرستان گرمی در ایام نوروز اعلام شد

به گزارش روابط عمومی نظام پزشکی لیست پزشکان فعال شهرستان گرمی در ایام نوروز به شرح ذیل است:

 

نام و نام خانوادکی

شماره نظام شماره تماس

ایام نوروز و ارائه خدمت

دکتر قاسم عباسی

77260

04532621006

1 تا 4 فروردین بسته است

پزشک عمومی

دکتر علی جاوید زاده

69579

04532620666

کل تعطیلات باز است

پزشک عمومی

دکتر عباسعلی میری

84687

04532624400

2روز اول فروردین بسته

پزشک عمومی

خانم ویدا هادی

م-3925

کل تعطیلات باز است

کارشناس مامایی

دکتر امیر حمید ایران

40435

04532622587

1 تا 5 فروردین بسته

پزشک عمومی

دکتر حمداله قاسمی

104327

04532621119

1تا 4 فروردین بسته

دندانپزشک عمومی

خانم سهیلا سیفی زاده

م-37065

04532624040

1تا 4 فروردین بسته

کارشناس مامایی

دکتر معین اجارودی

138061

04532626323

1 تا 4 فروردین بسته

دندانپزشک عمومی

درمانگاه تخصصی

04532623217

طبق روال بیمارستان

بعد از تعطیلات

 

 

 

 

روتیتر