سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 23 اردیبهشت 1394

رئیس سازمان نظام پزشکی خبر داد: پرداخت بخش زیادی از سوبسید درمان های گران توسط دندانپزشکان

 

به گزارش خبرنگار سازمان نظام پزشکی دکتر علیرضا زالی رئیس کل این سازمان با اشاره به اینکه امروزه مدیریت بیماران ودرمان آنها شالوده اصلی در نظام سلامت تلقی می شود اظهار داشت :زنجیره درمان نسبت به سنوان قبل در حوزه دندانپزشکی متفاوت شده و درمان بیماران نیازمند کار تیمی است و طراحی برنامه مناسب در این حوزه بدون استفاده از کریدورهای علمی ممکن نیست.

وی با اشاره به اینکه دندانپزشکی یکی از آسیب پذیرترین گروهها در حوزه پزشکی است ؛افزود: به دلیل نوع موقعیت های خاص ،دندانپزشکان در معرض بیماریهای عفونی و فرسودگی شغلی قرار دارند و انجام هر گونه اقدامات پیشگیرانه در جهت کاهش خطرات برای بیمار و دندانپزشک ضرورت دارد.

 

زالی با تاکید بر اینکه بحث خدمات دندانپزشکی و حرکت به سمت تغییرات نوین برای بیمار و دندانپزشک امری مهم است ،تصریح کرد :باید با آموزشهای همگانی برای مردم و جامعه دندانپزشکی به سمت این مهم حرکت کنیم و افزودن مسائل فرهنگی و طراحی پنل در این زمینه بسیار موثر است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه درمان و رفع مشکلات بیمار بویژه در حوزه درد شناسی و درمان های سخت دندانپزشکی مغفول واقع شده است ،خاطرنشان کرد:با استفاده از ظرفیت های فرهنگی باید شاهد برون رفت از این موانع بوده و رهیافتهای ارزنده ای داشته باشیم.

 

وی تصریح کرد: در یکی از بخش هایی که هوشمندانه فعالیت کرده ایم به حوزه لیزر دندان پزشکی مربوط است که این موضوع در دندان پزشکی بسیار با اهمیت است.

زالی با اشاره به دستاوردهای درخشان جامعه ایرانی در حوزه دندانپزشکی اذعان داشت : باید به دندانپزشکی جامع نگر و اجتماع نگر توجه داشته باشیم  همانطور که با کمک دندانپزشکان ایرانی مدل های تشخیصی و درمانی نوین را شاهد بودیم .

 

وی به خلاقیت و نوآوری درمانی و سوابق درخشان دندانپزشکان ایرانی در این زمینه اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: سنگ بنای ارتقاء حوزه دندانپزشکی کشور استفاده از تجربیات پیشکسوتان این عرصه بوده است و با توجه به کار ارزنده در حوزه لیزر دندانپزشکی موفق شدیم اعتماد بین المللی را جلب کنیم و سزاوار است در این بخش هوشمندانه و علمی کار کنیم چرا که جایگاه لیزر در داندانپزشکی مهم و وزین است .

زالی با اشاره به اینکه سال 2015 سال نوری در عرصه جهانی انتخاب شده است یادآور شد:لیزر از منابع نوری استفاده می کند و آنچه همواره مورد حمایت سازمان نظام پزشکی بوده ، توسعه علمی در کنار همگرایی صنفی بوده است و وحدت رویه و کلام جامعه دندانپزشکی ستودنی است که برای سایر گروههای پزشکی به عنوان سرمشق تلقی می شود.

انتهای خبر / ر

روتیتر